Doreta Prolong 75 mg/650 mg (Léčba bolesti)

https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0209688&tab=texts

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.