Veterinární produkty

Produkty

  1. Giraxa 50 mg/g prášek pro perorální roztok

    Giraxa 50 mg/g prášek pro perorální roztok (Antibakteriální léčba - hospodářská zvířata)

    Giraxa 50 mg/g prášek pro perorální roztok pro telata, selata a brojlery kura domácího

    * Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.
    http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c780093b97

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Veterinární léčivý přípravek, který je na lékařský předpis veterinárního lékaře.
Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.