Foto a video archív

Všechny fotografie na webových stránkách jsou vlastnictvím společnosti Krka, d. d., Novo mesto. Jsou určeny především pro publikování v médiich. Pro každou publikaci je ovšem nutné nejdříve získat povolení od společnosti Krka, d. d., Novo mesto. Příslušné povolení je možné získat v oddělení pro vztahy s veřejností.

Výrobní a distribuční centra v zahraničí