Společnosti

Skupina Krka se skládá z mateřské společnosti, Krka. d.d. Novo mesto, a počtu dceřiných společností ve Slovinsku a v zahraničí. Skupina Krka se zabývá vývojem, výrobou, prodejem a marketingem produktů pro lidské zdraví (léky na předpis a samoléčbu a kosmetiky), veterinárních přípravků a lázeňskými a turistickými službami. Výroba probíhá ve Slovinsku, v Polsku, Ruské federaci, Chorvatsku a v Německu, zatímco ostatní dceřiné společnosti mimo Slovinska se podílejí na uvádění na trh a / nebo prodej výrobků společnosti Krka.