Prezentace společnosti KRKA

Prezentace společnosti KRKA

Krka, d.d., Novo mesto v současnosti patří mezi přední generické farmaceutické společnosti na světě. Již více než půl století úspěšně implementujeme naše strategie a pokračujeme v naší misi a vizi.

Obchodní aktivity

Jádrem našeho obchodu jsou léčiva a chemikálie. Ve společnosti Krka se hlavně zaměřujeme na vývoj svých vlastních vysoce kvalitních generických léků s přidanou hodnotou, se kterými obchodujeme pod svými vlastními obchodními značkami. Jádro našich přípravků tvoří přípravky pro humánní použití a zahrnuje léčiva na lékařský předpis, přípravky pro samoléčbu prodávané volně bez lékařského předpisu a kosmetické přípravky. Také vyrábíme a uvádíme na trh veterinární léčivé přípravky. Sortiment našeho obchodního provozu dále doplňují lázeňské a turistické služby naší dceřiné společnosti Terme Krka.

Trhy

Naše přípravky se prodávají ve více než 70 zemích celého světa. Krka je se svými přípravky přítomna na mnoha trzích v různých částech světa. Naše obchodní strategie zahrnuje cíl vyvážené prodejní strategie v pěti různých oblastech: Slovinsko, jihovýchodní Evropa, východní Evropa, střední Evropa a západní Evropa a zámořské trhy. Naší mezinárodní přítomnost posilují četné společnosti a zastoupení v zahraničí a naše vlastní výrobní a distribuční centra v Polsku, Ruské federaci, Chorvatsku a Německu.

Výzkum a vývoj

Ve společnosti Krka vyvíjíme intenzivně generické léky s přidanou hodnotou, které jsou výsledkem naší vlastní znalosti a know-how. Naše vlastní léky jsou známy svou vysokou kvalitou, bezpečností a účinností. Naše výrobky se prodávají pod vlastními obchodními značkami společnosti Krka.

Kvalita

Uvědomujeme si, že kompatibilita, produktivita a dobré obchodní výsledky se zakládají na kvalitě našich přípravků. Výroba je v souladu s mezinárodními výrobními a farmaceutickými standardy, stejně tak jako standardy řízení kvality, standardy řízení systému životního prostředí, principy bezpečnosti potravin a principy zdraví a bezpečnosti při práci.

Investice

Naše strategická orientace na vyvíjení vlastních generických léků společnosti Krka se též realizuje investicí do výzkumných a vývojových kapacit a naší vlastní sítí výrobních a distribučních center pokrývajících celý svět.

Péče o zaměstnance

Úspěch naší společnosti závisí na odhodlání a odbornosti našich zaměstnanců. Snažíme se získávat, motivovat a udržet energetické a talentované lidí a budovat firemní kulturu mezinárodního charakteru. Investice do znalostí a rozvoje všech našich zaměstnanců jim pomáhá, aby patřili mezi nejlepší ve svých oborech práce.