Investice

Naše strategická orientace na vývoj vlastních generických léků Krka se též uskutečňuje investicí do výzkumných a vývojových kapacit a do naší vlastní sítě výrobních a distribučních center po celém světě.

Investice

Nejdůležitějším výsledkem zrychlených investic uskutečněným během posledních deseti let bylo dokončení moderního závodu Notol pro výrobu pevných látkových forem léčiv. Tento provoz zahrnuje uzavřený výrobní systém s vertikálním tokem materiálů a vysokou úrovní automatizace, počítačové kontroly a vnitřního transportu se zárukou nejvyšší úrovně bezpečnosti produktů a ochrany zaměstnanců. Naše strategická orientace na vývoj vlastních generických léků Krka se též uskutečňuje investicí do výzkumných a vývojových kapacit a do naší vlastní sítě výrobních a distribučních center po celém světě.

Investice do výrobního závodu Sinteza 4 podporuje vertikálně integrovaný výrobní model, který řídí celý proces od vývoje surovin až po finální výrobky. Závod je jedním z největších svého druhu v Evropě a byl postaven v souladu s nejnovějšími technickými řešeními, GMP a nejpřísnějšími evropskými normami pro bezpečnost a ochranu zdraví lidí a životní prostředí.

Nový chemický závod, který produkuje účinné látky pro vlastní značky produktů společnosti Krka, zajišťuje kompletní dohled nad farmaceutickými látkami, které tvoří nejdůležitější část léků.

Krka nyní provádí řadu projektů pro výrobu finálních produktů a surovin a modernizaci infrastruktury pro poskytování vysoce kvalitní podpory pro dobré fungování celé obchodní skupiny.