Obchodní aktivity

Za 70 let jsme se z domácí laboratoře stali jednou z nejvýznamnějších světových generických farmaceutických společností.

Naše konkurenční výhoda spočívá v bohatých zkušenostech, myšlení orientovaném na vývoj, inovativních řešeních, vysoce kvalitních generických lécích, neustálých investicích do moderních technologií a rozsáhlé výrobní, registrační a marketingové a prodejní síti.

Naše strategie nás staví do pozice generické farmaceutické společnosti. Spolehlivé dodávky a produkce přesahující 16 miliard tablet a tobolek z nás činí silného partnera pacientů a zdravotnických systémů při léčbě většiny běžných onemocnění.

Prodejem výrobků a služeb ročně získáme více než 1,7 miliardy eur, což nás řadí mezi přední generické farmaceutické společnosti na světě. Inovativní generické produkty, investice a expanze na nové trhy jsou zárukou růstu tržního podílu a dobrých obchodních výsledků.

Dbáme na kvalitu, inovace a vývoj. Na výzkum a vývoj vyčleňujeme 10 % tržeb. Když jde o zdraví, jen to nejlepší je dost dobré. Proto pečlivě plánujeme vývoj každého léku. Kontrolujeme všechny fáze jeho výroby, od vývoje účinné látky až po výrobu konečného produktu, abychom zajistili kvalitu po celou dobu jeho životního cyklu.