Pálení žáhy

Pálení žáhy je palčivý pocit v hrudi (za hrudní kostí).Termínem gastroezofageální reflux označujeme zpětný tok kyselého žaludečního obsahu (kyselých šťáv) ze žaludku do jícnu.

https://www.nolpaza.cz/

 

Tento stav často vede k rozvoji typických příznaků, nejčastěji pálení žáhy nebo kyselé regurgitace. Příznaky jsou nepříjemné a snižují kvalitu života pacienta.

Gastroezofageální reflux (GER) je nejčastějším gastrointestinálním onemocněním, které postihuje 20 až 30 % lidí v rozvinutém světě. GER způsobuje nadměrný tok kyselého obsahu žaludku ze žaludku do jícnu (část trávicího traktu mezi hrdlem a žaludkem). Nejběžnějšími příznaky jsou pálení žáhy a regurgitace.

zdravý žaludek a reflux

Pálení žáhy pociťuje alespoň jednou ročně více než polovina lidí a je častější u mužů. Je také běžné během těhotenství. Za posledních 15 let se počet lidí, kteří každý týden zažívají příznaky GER, zvýšil téměř o 50 %.

Účinně zabraňuje pálení žáhy

Jak pantoprazol funguje

Nolpaza obsahuje léčivou látku pantoprazol. Je to jeden z inhibitorů protonové pumpy (PPI), které se vyznačují přímou vazbou na „pumpu“ produkující žaludeční kyselinu. Inhibují tedy finální fázi sekrece kyseliny v parietálních buňkách a kontrolují ji. Patří mezi nejúčinnější a nejbezpečnější léky pro dlouhodobé řešení problémů s pálením žáhy. Poskytují celodenní účinek pouze s jednou tabletou denně a zajišťují, aby se problémy vyskytovaly méně často.

Pálení žáhy je způsobeno nadměrným tokem žaludeční kyseliny do jícnu

Při dlouhodobém kontaktu s kyselým obsahem může dojít k poškození sliznice jícnu.

Nolpaza působí v místě sekrece žaludeční kyseliny

Pantoprazol inhibuje působení protonových pump v těchto buňkách, a tak přímo řídí sekreci kyselin.

Nolpaza poskytuje dlouhodobou kontrolu nad pálením žáhy

Úlevu od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy můžete zaznamenat již po prvním dnu léčby přípravkem Nolpaza, ale tento přípravek nemusí přinést okamžitou úlevu. Ke zmírnění příznaků může být nutné užívat tablety po dobu 2 – 3 dnů.

Jak se užívá

Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety 14ks je určen ke krátkodobé léčbě příznaků refluxu (např. pálení žáhy, regurgitace) u dospělých. 1 tableta obsahuje 20 mg pantoprazolu.


Způsob užívání:

  • Tablety užívejte 1 hodinu před jídlem, nesmí se kousat ani drtit, polykejte je celé a zapijte je trochou vody.
  • Doporučená dávka přípravku je jedna tableta denně.

Obsahuje účinnou látku pantoprazol. Lék k vnitřnímu užití, čtěte pečlivě příbalovou informaci.