uprava-david-bratoz_c1640x920

David Bratož

Člen představenstva

David Bratož se narodil v roce 1976 v Novom mestě. Má vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie. Po absolvování střední školy v Novom mestě nastoupil na ekonomickou fakultu na Lublaňské univerzitě, kde promoval v oboru financí v roce 2000.

D. Bratož začal svoji kariéru ve společnosti Krka v roce 2001 na oddělení Financí, kde řídil několik významných projektů. V roce 2003 začal pracovat v oblasti odbytu ve středoevropském regionu se zaměřením na polský trh. Díky svému úspěšnému působení byl v roce 2007 jmenován ředitelem společnosti Krka – Polska, kde řídil činnost v oblasti marketingu, odbytu, výroby a distribuce. O dva roky později byl jmenován předsedou představenstva.

D. Bratož spolu se svým týmem usilovně pracovali na tom, aby se Krka – Polska stala jednou z největších a nejúspěšnějších dceřiných společností Krka. Během svého působení v Polsku se odbyt a výroba produktů zdvojnásobily, což společnosti Krka – Polska přineslo mnoho ocenění.

David Bratož má podrobné znalosti všech obchodních funkcí ve velké společnosti. Po návrhu J. Colariče v roce 2015 ho dozorčí rada jmenovala členem představenstva na jeho první funkční období od roku 2016 do roku 2021. Významně přispěl k obnově naší rozvojové strategie a byl také zodpovědný za řízení financí, ekonomiku mezinárodních a domácích obchodních operací, controlling Krka Group, obchodní průzkum a vývoj obchodní informatiky. Inicioval implementaci obchodní compliance, firemní integrity a ochrany osobních údajů ve společnosti. Během jeho funkčního období společnost Krka urychlila svou digitalizaci a využívání cloudových technologií a vylepšila bezpečnost informací. Ve společnosti vede expertní skupinu pro modernizaci udržitelného řízení (ESG). Jako člen představenstva úzce spolupracuje s radou zaměstnanců a oběma odborovými organizacemi a dále zodpovídá za otázky týkající se rekreace zaměstnanců, stravování v pracovní době, bytové problematiky a sdružení Krka.

Je členem dozorčí rady Slovinské obchodní a průmyslové komory.

Po návrhu J. Colariče v roce 2021 ho dozorčí rada jednohlasně jmenovala členem představenstva na další šestileté funkční období od 1. ledna 2022.