Vyrábíme klinicky prověřené léčivé přípravky. Bioekvivalenční studie jsou jedním ze zásadních milníků na cestě od prototypů, vytvořených v rámci výzkumu a vývoje, k léčivým přípravkům vhodným pro použití v léčbě.

Stanovením koncentrace účinných látek v krvi tyto studie potvrzují bioekvivalenci léčivých přípravků Krka s referenčními léčivými přípravky, a tím prokazují jejich srovnatelnou účinnost a bezpečnost. Bioanalytické metody používané v našich nejmodernějších a automatizovaných bioanalytických laboratořích dokážou detekovat i ty nejnižší koncentrace aktivních látek v biologických materiálech. Zavádíme méně invazivní moderní techniky a mikrovzorkování.

Na základě těchto výsledků získáváme rozhodnutí o registracích našich léčivých přípravků.

Společnost Krka je jednou z mála generických farmaceutických společností, které provádějí poregistrační klinické studie. Tyto studie poskytují cenné poznatky o celkové léčbě – od diagnózy onemocnění, správného výběru léku a dávkování až po účinnost našich výrobků.

Klinické studie

Osvědčená bezpečnost, kvalita a účinnost.
150+
klinických studií
350 000+
pacientů
27
zemí

Klinické studie podporované společností Krka významně přispívají ke správnému a spolehlivému rozhodování obborníků v každodenní péči o pacienty, stejně jako k úspěchu léčby a pokroku v medicíně.

Základem klinických studií, prováděných s léčivy Krka, jsou vysoké etické standardy, platné směrnice a předpisy. Výsledky studií umožňují poskytovat zdravotníkům a regulačním orgánům ještě podrobnější údaje o našich lécích a lépe rozumět skutečné klinické praxi.

Pokračovat v prohlížení

Multiparty banner 1

MEZINÁRODNÍ ZASTOUPENÍ

Naše produkty jsou dostupné po celém světě.

Více

TERAPEUTICKÉ OBLASTI

Další informace o našich klíčových terapeutických oblastech.

Více

VĚDA A TECHNOLOGIE

Důvěra v léky společnosti Krka začíná v našich vývojových laboratořích a výrobních zařízeních.

Více