Vedení společnosti Krka spoléhá na odhodlání, odpovědnost a jasnou vizi, tak aby vedla zaměstnance k plnění cílů a poslání společnosti. Složité podnikové procesy jsou řešeny transparentně, což vyžaduje úzkou a intenzivní spolupráci zaměstnanců.

Korporátní řízení společnosti Krka je založeno na dvoustupňovém systému. Společnost řídí představenstvo, přičemž její činnost kontroluje dozorčí rada. Správa a řízení společnosti vychází z právních předpisů Slovinské republiky, slovinské a mezinárodní dobré praxe, veřejně dostupné Politiky správy a řízení společnosti a jejích vnitřních předpisů.

Jože
Colarič

Předseda představenstva a generální ředitel

Dr. Aleš
Rotar

Člen představenstva a ředitel farmaceutického vývoje a výroby

Dr. Vinko
Zupančič

Člen představenstva a ředitel vývoje, výroby a dodávek API

David
Bratož

Člen představenstva

Milena
Kastelic

Členka představenstva – zástupkyně odborů; zástupkyně ředitele farmaceutické výroby s odpovědností za příslušný segment

Pokračovat v prohlížení

Multiparty banner 1

STRATEGIE ROZVOJE

Pětiletá strategie rozvoje skupiny Krka slouží jako plán pro naše budoucí operace.

Více

MEZINÁRODNÍ ZASTOUPENÍ

Naše produkty jsou dostupné po celém světě.

Více

UDRŽITELNOST (ESG)

Za úspěšné se můžeme považovat pouze tehdy, když má náš úspěch pozitivní dopad na životní prostředí a společnost.

Více