Registrační oddělení a farmakovigilance

Vývojem a registrací nových a modernizovaných produktů doplňujeme naše klíčové produktové skupiny a urychlujeme náš vstup do nových terapeutických oblastí.

Z38SI-zaposlitev-podrocje-dela-novi-izdelki-Krka-zaposlitev-novi-izdelki-c1640x920-M21

V oddělení Nové produkty představujeme nové produkty a spravujeme ty, které jsou již na trhu dostupné. Dohlížíme na projekty od nápadu přes vývojové fáze až po registraci a uvedení na trh, zajišťujeme konkurenceschopnost a bezpečnost produktů na trhu.

Lékařský výzkum a farmakovigilance se zabývá klinickým využitím humánních a veterinárních léčiv. Vytváříme koncepty pro vývoj nových produktů, vyhodnocujeme klinickou účinnost a bezpečnost produktů, plánujeme a provádíme klinické studie, připravujeme registrační dokumentace účinnosti a bezpečnosti produktů, vyhodnocujeme nežádoucí účinky a plánujeme činnosti k zajištění bezpečného používání léků po celou dobu jejich životního cyklu – od nového produktu a po celou dobu, kdy je produkt na trhu.

V oblasti registračních záležitostí připravujeme registrační dokumentace, které je třeba sladit s požadavky jednotlivých trhů. Získáváme a udržujeme registrace produktů po celou dobu jejich životního cyklu na všech trzích, připravujeme registrační strategie pro podávání nových registrací produktů, jejich prodloužení a variací, a řídíme proces registrace. Při naší práci je komunikace s regulačními úřady v každé zemi a sledování registračních změn na všech trzích klíčové pro získání a udržení registrací v očekávaných termínech.

ZÁVAZEK K NEUSTÁLÉMU ROZVOJI

Více než 170 vývojových projektů se zaměřuje na nové produkty.

Informujte se o práci na nových produktech přímo od zaměstnanců společnosti Krka.

KATJA ČERPNJAK

KATJA ČERPNJAK


“Náš rozsah práce je mimořádně široký, což nám umožňuje rozvíjet se jak osobně, tak profesionálně. Máme dostatek možností pro postup a rozvoj kariéry. Naše práce je interdisciplinární a vyžaduje týmovou spolupráci; mohu říci, že jako tým si skvěle rozumíme.”

Více
ILINA KATSAROVA

ILINA KATSAROVA


Jako Manažer pro registrace ve společnosti Krka Bulgaria jsem si zvolila profesní dráhu, která spojuje mou vášeň pro dokonalost a můj zájem a znalosti v oblasti registrací.

Více
KATJA ŠOPAR

KATJA ŠOPAR


Všichni máme vrozenou snahu pokračovat v našem výzkumu a neustále zlepšovat bezpečnost, kvalitu a účinnost našich léků. Vedení nás kromě dobrých mezilidských vztahů také motivuje a povzbuzuje k iniciativě a snaze o pokrok a optimalizaci práce.

Více

Pokračovat v prohlížení

Multiparty banner 1

PROČ PRACOVAT U NÁS?

Stojíme bok po boku, abychom podporovali prostředí, které je postaveno na vzájemné důvěře, respektu, spolupráci a celoživotním vzdělávání.

Více

PŘIDEJTE SE K NÁM

Aktuální volná pracovní místa.

Více

VĚDA A TECHNOLOGIE

Důvěra v léky Krka začíná v našich vývojových laboratořích a výrobních zařízeních.

Více