Výdej léků a jejich použití

ZT14SI-znanost-tehnologija-Vertikalna-integracija-Krka-izdajanje-uporaba-zdravil-c1530x830-M10

Všechny naše léčivé přípravky procházejí klinickými testy, které provádějí nezávislé instituce a výzkumníci – během vývoje i po uvedení na trh. Tímto způsobem můžeme zajistit jejich bezpečnost a účinnost. Našim hlavním cílem je poskytovat spolehlivou podporu zdravotníkům a pacientům. Máme neustále k dispozici několik tisíc odborníků s objektivními informacemi o našich produktech a možnostech léčby, kteří pomáhají zajistit správná rozhodnutí při léčbě každého pacienta.

5
klíčových produktů
s ročním objemem výroby přes 1 miliardu tablet
100+
milionů lidí
je léčeno našimi léčivými přípravky