Pětiletá strategie rozvoje skupiny Krka slouží jako plán pro obchodní příležitosti, o které usilujeme. Dosahování strategických cílů se měří na třech úrovních: skupina Krka, skupiny výrobků a služeb a obchodní funkce.

Strategie rozvoje skupiny Krka na období 2024-2028 byla navržena představenstvem a schválena dozorčí radou v listopadu 2023. Zahrnuje všechny oblasti činnosti napříč skupinou Krka se zaměřením na hlavní farmaceutickou a chemickou činnost. Strategie je aktualizována každé dva roky.

KRÁČÍME VPŘED S JASNOU STRATEGIÍ, NOVÝMI VÝROBKY A NOVÝMI TRHY

Vertikálně integrovaný obchodní model společnosti Krka, který se ukázal jako odolný a pružný ve složitých tržních situacích, zůstává jádrem naší strategie. Naším posláním je vyvíjet a vyrábět moderní generické léky, které se denně používají k léčbě 100 milionů lidí ve více než 70 zemích světa. Zaměřujeme se na malé molekuly, neustále rozšiřujeme nabídku našich produktů o inovativní fixní kombinace dávek a vstupujeme do nových terapeutických oblastí. Růst prodeje hodláme usnadnit jak stávajícími, tak novými produkty. Všechny procesy skupiny Krka jsou navrženy tak, aby zajistily dlouhodobou ziskovost, která je nezbytná pro další rozvoj společnosti. Na výzkum a vývoj plánujeme vyčlenit 10 % tržeb.

I v nadcházejících pěti letech se hodláme zaměřit na digitalizaci zaměřenou na automatizaci a optimalizaci procesů, posílení spolupráce uvnitř společnosti a v celém dodavatelském řetězci od vývoje, výroby, řízení kvality, marketingu až po prodej a podpůrné funkce a zajištění relevantních dat a informací pro přijímání obchodních rozhodnutí.

Máme v úmyslu zvýšit kulturu udržitelnosti skupiny Krka, začlenit aspekty udržitelnosti do řízení společnosti a obchodních rozhodnutí a zachovat odpovědnost z hlediska ekonomiky, společnosti a přírody ve všech prostředích, kde působíme. Snažíme se vylepšit kulturu udržitelnosti skupiny Krka prostřednictvím dodatečného zveřejňování informací v souladu se standardy GRI. V roce 2023 jsme získali rating ESG.

STRATEGIE ROZVOJE VYCHÁZÍ Z POSLÁNÍ, VIZE A HODNOT SKUPINY KRKA.

Všechny procesy ve skupině Krka jsou navrženy tak, aby zajišťovaly dlouhodobou ziskovost, která je nezbytná pro další rozvoj společnosti.

Klíčové strategické pokyny do roku 2028

Trhy

Plánujeme posílit naši pozici jedné z pěti předních generických farmaceutických společností na všech našich tradičních trzích ve Slovinsku, východní, střední a jihovýchodní Evropě. To zahrnuje posílení našich prodejů a tržních podílů, zejména v terapeutických kategoriích a molekulách s již silným zastoupením společnosti Krka (léky na léčbu kardiovaskulárních onemocnění, centrálního nervového systému, gastrointestinálních poruch a léky proti bolesti) a v kategoriích s vysokým potenciálem růstu (diabetes). Naším záměrem je posílit pozici jedné z deseti největších generických farmaceutických společností na všech západoevropských trzích.

Díky našemu širokému portfoliu výrobků a rozsáhlé marketingové a prodejní síti na našich tradičních trzích jsme známí jako dodavatelé vysoce kvalitních výrobků a značka naší společnosti je uznávána jako bezpečný a stabilní dodavatel léků. Vzhledem k tomu, že naše marketingová a prodejní síť na klíčových trzích úspěšně funguje, dosahujeme ještě vyššího růstu než samotný trh.

Na čtyřech klíčových trzích, kde má společnost Krka své výrobní závody, jsme byli uznáni jako domácí výrobce. To nám dává důležitou konkurenční výhodu, zejména v Ruské federaci, kde zvyšujeme naše výrobní kapacity.

Na zámořských trzích plánujeme prodávat naše výrobky pod vlastními značkami prostřednictvím partnerské sítě vytvořené s nespřízněnými stranami a prostřednictvím našich vlastních společností. V Číně hodláme dále pokračovat v registraci výrobků a prodejních aktivitách a vítězit ve výběrových řízeních tím, že budeme přítomni na trhu.

Produkty

Plánujeme zajistit, aby nové a vertikálně integrované výrobky tvořily co největší podíl na celkovém prodeji vedle stávajícího sortimentu výrobků, označovaného také jako “zlatý standard”.

Jako inovativní generická společnost se snažíme vstoupit do nových terapeutických tříd a specializací a vyvíjet komplexní produkty, včetně biosimilars.

Plánujeme posílit postavení produktů v našich klíčových terapeutických kategoriích: přípravky pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění, centrálního nervového systému, gastrointestinální poruchy a úlevu od bolesti.

Máme v úmyslu přidat nová léčiva do skupin našich antiagregačních, antikoagulačních a onkologických přípravků.

Plánujeme získat registraci pro produkty z našeho sortimentu pro úlevu od bolesti na všech našich klíčových trzích.

Do skupiny antidiabetik jsme přidali parenterální lékové formy a zavedli tak pokročilé technologie komplexních peptidových molekul.

Plánujeme rozšířit sortiment našich volně prodejných léků, který není náchylný k sezónním změnám, a dále rozšířit nabídku produktů o naše léky na předpis. V oblasti zdraví zvířat máme v úmyslu zaměřit se na produkty pro domácí zvířata, což je nejslibnější třída veterinárních produktů.

Klíčové strategické cíle do roku 2028

Hlavní strategické cíle společnosti Krka vycházejí z pětileté strategie rozvoje.

Pokračovat v prohlížení

Multiparty banner 1

KVALITA

Produkty a služby, které poskytujeme, jsou mezi pacienty, lékaři, lékárníky a regulačními orgány proslulé svou vysokou kvalitou.

Více

ENVIROMENTÁLNÍ POLITIKA

Ochrana životního prostředí je jednou z našich základních hodnot.

Více

VĚDA A TECHNOLOGIE

Důvěra v léky Krka začíná v našich vývojových laboratořích a výrobních zařízeních.

Více