Pětiletá strategie rozvoje skupiny Krka představuje naši předem stanovenou cestu k využívání obchodních příležitostí. Úspěch v dosahování strategických cílů hodnotíme na třech úrovních: celá skupina Krka, skupiny výrobků a služeb a obchodní funkce.

Strategie rozvoje skupiny Krka pro období 2022-2026 byla navržena představenstvem a schválena dozorčí radou v listopadu 2021. Zahrnuje všechny oblasti činnosti skupiny Krka se zaměřením na hlavní činnost ve farmaceutickém a chemickém odvětví. Strategie se aktualizuje každé dva roky.

KRÁČÍME VPŘED S JASNOU STRATEGIÍ, NOVÝMI VÝROBKY A NOVÝMI TRHY

Jádrem naší strategie zůstává vertikálně integrovaný obchodní model společnosti Krka, který se ukázal jako odolný a pružný i ve složitých situacích na trhu. Naším posláním je vyvíjet a vyrábět moderní generické léky, které denně používá k léčbě více než 50 milionů lidí ve více než 70 zemích světa. Zaměřujeme se na malé molekuly, neustále rozšiřujeme náš sortiment o inovativní fixní kombinace a vstupujeme do nových terapeutických oblastí. Naším cílem je napomáhat růstu tržeb pomocí stávajících i nových výrobků. Všechny procesy ve skupině Krka jsou navrženy tak, aby zajišťovaly dlouhodobou ziskovost, která je nezbytná pro další rozvoj společnosti. Na výzkum a vývoj máme v plánu vyčlenit 10 % příjmů.

V příštích pěti letech máme také v plánu zaměřit se na digitalizaci s důrazem na automatizaci výrobních zakázek (Shop Order – SO) a optimalizaci procesů. Zároveň chceme posílit spolupráci jak uvnitř společnosti, tak v rámci celého dodavatelského řetězce – od fáze vývoje a výroby přes řízení kvality a marketing až po prodejní a podpůrné funkce. Naší snahou je také zajistit relevantní data a informace pro obchodní rozhodnutí.

Máme v úmyslu posílit kulturu udržitelnosti ve skupině Krka tím, že budeme zohledňovat aspekty udržitelnosti při řízení společnosti a při obchodních rozhodnutích. Chceme plnit odpovědnost v oblasti ekonomiky, společnosti a ochrany přírody ve všech prostředích, kde působíme. Pro rok 2022 máme za cíl zdokonalit kulturu udržitelnosti ve společnosti Krka prostřednictvím dalších veřejných sdělení v souladu se standardy GRI a dosáhnout ratingu ESG v roce 2023.

STRATEGIE ROZVOJE VYCHÁZÍ Z POSLÁNÍ, VIZE A HODNOT SKUPINY KRKA.

Všechny procesy ve skupině Krka jsou navrženy tak, aby zajišťovaly dlouhodobou ziskovost, která je nezbytná pro další rozvoj společnosti.

Klíčové strategické pokyny do roku 2026

Trhy

Plánujeme posílit naši pozici jako jedna z pěti předních generických farmaceutických společností na všech tradičních trzích ve Slovinsku a ve východní, střední a jihozápadní Evropě. Tento záměr zahrnuje zvýšení našeho podílu na trhu a rozšíření prodeje, zejména v oblastech terapeutických skupin a molekul, kde už je společnost Krka silně zastoupena (léčiva pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění, centrálního nervového systému, gastrointestinálních poruch a tišení bolesti), a také v oblastech s vysokým růstovým potenciálem, jako je diabetes. Cílíme na posílení naší pozice mezi deseti nejlepšími generickými farmaceutickými společnostmi na západoevropských trzích.

Díky širokému portfoliu výrobků a rozsáhlé marketingové a prodejní síti na našich tradičních trzích jsme známí jako poskytovatelé vysoce kvalitních produktů, a naše značka je uznávaná jako bezpečný a stabilní dodavatel léčivých přípravků. S ohledem na úspěšnost naší marketingové a prodejní sítě na klíčových trzích dosahujeme vyššího růstu než trh jako celek.

Byli jsme oceněni jako lokální výrobce na čtyřech klíčových trzích, kde společnost Krka provozuje své výrobní závody.

Na mezinárodních trzích máme v plánu uvádět naše výrobky na trh pod našimi vlastními značkami prostřednictvím partnerství s nezávislými partnery a také prostřednictvím našich vlastních společností. V Číně plánujeme nadále registrovat naše přípravky a rozvíjet prodejní aktivity, využívat přítomnost na trhu a úspěšně se účastnit výběrových řízení.

Produkty

Plánujeme zajistit, že kromě stávajícího sortimentu, označovaného také jako „zlatý standard“, budou nové a vertikálně integrované produkty mít co největší podíl na celkovém prodeji.

Jako inovativní generická společnost máme v úmyslu rozšířit naši působnost do nových terapeutických oblastí a specializací a vyvíjet komplexní produkty, včetně biosimilárních léků.

Plánujeme posílit postavení produktů v našich klíčových terapeutických kategoriích: přípravky pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění, centrálního nervového systému, gastrointestinální poruchy a úlevu od bolesti.

Máme v úmyslu přidat nová léčiva do skupin našich antiagregačních, antikoagulačních a onkologických přípravků.

Plánujeme získat registraci pro produkty z našeho sortimentu pro úlevu od bolesti na všech našich klíčových trzích.

Do skupiny antidiabetik jsme přidali parenterální lékové formy a zavedli tak pokročilé technologie komplexních peptidových molekul.

Plánujeme rozšířit sortiment našich volně prodejných léků, který není náchylný k sezónním změnám, a dále rozšířit nabídku produktů o naše léky na předpis. V oblasti zdraví zvířat máme v úmyslu zaměřit se na produkty pro domácí zvířata, což je nejslibnější třída veterinárních produktů.

Klíčové strategické cíle do roku 2026

Hlavní strategické cíle společnosti Krka vycházejí z pětileté strategie rozvoje.

Pokračovat v prohlížení

Multiparty banner 1

KVALITA

Produkty a služby, které poskytujeme, jsou mezi pacienty, lékaři, lékárníky a regulačními orgány proslulé svou vysokou kvalitou.

Více

ENVIROMENTÁLNÍ POLITIKA

Ochrana životního prostředí je jednou z našich základních hodnot.

Více

VĚDA A TECHNOLOGIE

Důvěra v léky Krka začíná v našich vývojových laboratořích a výrobních zařízeních.

Více