Strategické řízení ESG skupiny Krka je klíčové pro rozpoznání dopadů, rizik a příležitostí v oblasti udržitelnosti a jejich efektivní řízení. Jsme odhodláni dodržovat vysoké standardy etiky a integrity. Základy naší práce tvoří rovné příležitosti pro všechny, respektování právních norem a etický přístup k lidem i širší společenské komunitě.

Poskytujeme udržitelné výrobky a služby a prodáváme je v plném souladu s etickými obchodními a marketingovými postupy.

V procesu hodnocení významnosti jsme rozpoznali dvě klíčové oblasti udržitelnosti: správné vedení a postupy řízení a bezúhonnost a transparentnost.

Správné postupy vedení a řízení

Správné postupy vedení a řízení


Správné postupy vedení a řízení mají zásadní význam při řešení neustále se měnícího podnikatelského prostředí a budoucích výzev a představují pevný základ našeho odolného, vertikálně integrovaného obchodního modelu.

Více
Integrita a transparentnost

Integrita a transparentnost


Jsme si vědomi svých povinností a možností při vytváření odpovědného podnikatelského prostředí. Základem naší úspěšné obchodní historie je integrita a oddanost nejvyšším etickým standardům.

Více

Pokračovat v prohlížení

Multiparty banner 1

STRATEGIE ROZVOJE

Pětiletá Strategie rozvoje skupiny Krka slouží jako plán pro obchodní příležitosti, o které usilujeme.

Více

UDRŽITELNOST (ESG)

Za úspěšné se můžeme považovat pouze tehdy, když má náš úspěch pozitivní dopad na životní prostředí a společnost.

Více

ŽÍT ZDRAVÝ ŽIVOT

Naše odborné poradenství je zaměřeno na propagaci a zvyšování povědomí o důležitosti zdravého životního stylu.

Více