Zdraví umisťujeme do středu našeho zájmu a působení. Naše poslání spočívá v poskytování široké škály vysoce kvalitních a cenově dostupných produktů, které zlepšují kvalitu života jednotlivců. Tímto způsobem aktivně přispíváme k odpovědnému spoluvytváření lepšího světa.

Pacientům a ostatním klientům věnujeme pozornost od samotného vývoje produktu až po jeho praktické využívání. Naše neustálá touha spočívá v prozkoumávání a udržování vysoké kvality ve všech aspektech naší činnosti. S využitím našeho vertikálně integrovaného obchodního modelu přinášíme hodnotu odpovědným a udržitelným způsobem všem zainteresovaným stranám.

Náš způsob spolupráce, kterým směřuje naše obchodní rozhodnutí a naplňování naší vize, je formován našimi hodnotami. Stavíme se za vyvážený a udržitelný rozvoj, který aktivně přispívá k ochraně zdraví, zachování přírodního prostředí a podpoře místní komunity.

Díky našim zkušenostem, inovacím a respektu vůči všem živým bytostem a životnímu prostředí dokážeme budovat naději a získávat důvěru.

MISE


ŽÍT ZDRAVÝ ŽIVOT

Naše nejmodernější technologie a know-how umožňují lidem udržovat a zlepšovat své zdraví a vést kvalitnější život.

VIZE


NEUSTÁLE UPEVŇUJEME NAŠÍ POZICI JAKO JEDNÉ Z VEDOUCÍCH generických FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ VE SVĚTĚ

Vlastní vývoj, mezinárodní vazby, flexibilita a efektivita nám umožňují naplňovat naši vizi být energickou a inovativní generickou farmaceutickou společností.

HODNOTY


Naše znalosti, dovednosti, inovace, efektivní pracovní postupy a kreativita nám umožňují jednat rychle s cílem být první na trhu. Tento záměr realizujeme nejen v oblasti prodeje, ale i při průzkumu nových tržních příležitostí. K dosažení tohoto cíle jsme úspěšně zkrátili dobu vývoje, urychlili proces získávání registrací léčivých přípravků a snažíme se dosáhnout vyvážené výroby a distribuce. Naše schopnost rychlých reakcí a přizpůsobení nám pomáhá překonávat všechny překážky, které přinášejí různé marketingové a legislativní požadavky. Důvěra našich partnerů je zasloužená díky našim flexibilním řešením.

Zaměstnanci společnosti Krka kladou důraz na vytváření dobrých vztahů. Tato praxe nám umožňuje zachovávat respekt ve vztazích s našimi partnery, ať už jsou to odběratelé, dodavatelé, vlastníci nebo všichni ostatní, s nimiž sdílíme naše pracovní prostředí. Pouze dobré a upřímné mezilidské vztahy nám mohou umožnit spojení obchodního úspěchu s naším posláním.

Jedinou správnou cestou k dosažení excelentních výsledků je aktivní snaha o vytvoření prostředí, které podporuje vynalézavost a invenci. Proto povzbuzujeme naše spolupracovníky, aby přicházeli s novými nápady a, pokud jsou perspektivní, aby je také uváděli do praxe. Podporujeme naše zaměstnance při hledání nových přístupů ke zvyšování spokojenosti zákazníků. Zadané úkoly plníme podle svých nejlepších schopností. Naším cílem je vykonávat veškeré úkoly s maximální efektivitou a rychlostí.

Pokračovat v prohlížení

Multiparty banner 1

STRATEGIE ROZVOJE

Pětiletá Strategie rozvoje skupiny Krka slouží jako plán pro obchodní příležitosti, o které usilujeme.

Více

UDRŽITELNOST (ESG)

Za úspěšné se můžeme považovat pouze tehdy, když má náš úspěch pozitivní dopad na životní prostředí a místní komunitu.

Více

ŘÍZENÍ

Základem našeho podnikání je integrita a dodržování nejvyšších etických standardů.

Více