Výroba finálních produktů

Vyrábíme vysoce kvalitní léčivé přípravky v souladu s potřebami trhu. Pro plnění tohoto cíle musíme rychle reagovat na měnící se požadavky trhu, a proto neustále zlepšujeme výrobní procesy ve všech dceřiných společnostech skupiny Krka i v dalších smluvních výrobních závodech.

Zavádíme pokročilé technologické postupy tak, aby byly v souladu s legislativou upravující výrobu konečných produktů. Neustále navyšujeme naše výrobní kapacity a zlepšujeme nákladovou efektivitu všech procesů ve skupině Krka.

VÝROBA LÉKŮ ZNAČKY KRKA

se provádí v nejmodernějších výrobních závodech ve Slovinsku a na dalších místech po celém světě.

Přibližně 3000 zaměstnanců v devíti výrobních závodech ve Slovinsku, ve čtyřech výrobních závodech v zahraničí a v dalších smluvních výrobních závodech po celém světě vyrábí vysoce kvalitní, bezpečné a účinné léčivé přípravky.

Díky optimálnímu využití dostupných zdrojů ve skupině Krka jsme schopni každoročně vyrobit několik miliard produktů ve všech pevných lékových formách používaných v moderní léčbě. Vyrábíme také polotuhé, tekuté a sterilní lékové formy.

VYRÁBÍME VÍCE NEŽ 16 MILIARD TABLET A TOBOLEK ROČNĚ

3.80 2002 5.90 2005 7.90 2008 9.70 2011 12.00 2014 13.90 2017 16.20 2021 16.80 2022

* Výroba tablet a tobolek v miliardách kusů

Zaručujeme vysokou kvalitu a efektivitu našich výrobních procesů pravidelným zvyšováním našich výrobních kapacit a modernizací našich systémů.

Zvláštní pozornost věnujeme také digitalizaci. Zavedli jsme elektronické plánování, výrobní dokumentaci a související automatizaci a bezpapírové operace a provoz. Díky digitalizaci a robotizaci jsme schopni rychle a adekvátně reagovat na požadavky trhu. Zavedli jsme systém sledovatelnosti výrobků a systém, který zamezuje vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce (v souladu se směrnicí o padělaných léčivech používanou v EU, v Ruské federaci a na dalších trzích). Zvláštní pozornost věnujeme dodržování specifických požadavků na obalové materiály a jsme si vědomi, že více než 70 trhů každodenně očekává, že obdrží naše konečné produkty s přizpůsobeným jazykem a obsahem balení podle individuálních požadavků.

Podstatná část našich procesů je prováděna ve výrobním závodě NOTOL 2, který zahájil provoz v roce 2015. V roce 2018 byla Krka vyhlášena za nejlepší výrobní společnost ve Slovinsku a získala cenu Factory of the Year Award; závod NOTOL 2 byl vyhlášen za nejmodernější výrobní závod využívající vysokou úroveň digitalizace, automatizace a robotizace s podporou moderních počítačových systémů. V roce 2022 byla v závodě NOTOL 2 vyrovena více než jedna třetina produktů skupiny Krka.

Výrobní závody v zemích mimo Slovinsko mají zásadní význam, protože umožňují dodávky našich produktů na klíčové trhy. Všechny tyto výrobní závody a distribuční centra jsou vybaveny novým výrobním strojním zařízením. Tato skutečnost dále upevňuje naši pozici místního výrobce.

Poskytujeme vysoce kvalitní produkty, zajišťujeme bezpečnost zaměstnanců a pracujeme rychle a flexibilně. Máme k dispozici širokou škálu produktů a díky této skutečnosti se dokážeme efektivně přizpůsobit požadavkům mnoha různých trhů.

Pokračovat v prohlížení

Multiparty banner 1

VĚDA A TECHNOLOGIE

Důvěra v léky společnosti Krka začíná v našich vývojových laboratořích a výrobních pracovištích.

Více

O NÁS

Neustále upevňujeme svou pozici jedné z předních světových generických farmaceutických společností.

Více

ZAMĚSTNÁNÍ

Stojíme bok po boku, abychom podporovali prostředí, které je postaveno na vzájemné důvěře, respektu, spolupráci a celoživotním vzdělávání.

Více