Právní upozornění a ochrana soukromí

Tuto webovou stránku vlastní a poskytuje:

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenia

Současné webové stránky jsou navrženy tak, aby poskytovaly obecné informace o společnosti Krka, jejích produktech a službách.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Otevřením nebo procházením jakékoli stránky webu Krka přijímáte všechna níže uvedená omezení a podmínky použití. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami používání, nepoužívejte prosím tento web. Doporučujeme vám občas navštívit naši webovou stránku a přečíst si platné Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů, protože jsou právně závazné.

Krka spravuje, dohlíží a aktualizuje webové stránky Krka v Novom meste ve Slovinsku. Současné webové stránky jsou určeny pro mezinárodní použití. Krka nezaručuje, že údaje zveřejněné na webových stránkách jsou celosvětově platné, že všechny produkty a služby jsou dostupné v každé zemi nebo v každé formě, balení a za stejných podmínek. Při přístupu a procházení stávajících webových stránek musí uživatelé dodržovat zákonná ustanovení platná v jejich zemi.

Informace a údaje dostupné na webových stránkách Krka mají pouze informativní charakter a nezakládají důvod pro právně závazné vztahy ani navazování takových vztahů, pokud není výslovně uvedeno jinak (např. zveřejnění oficiálních nabídek, propagačních materiálů atd.).

Informace o společnosti Krka, jejích produktech, službách a cenných papírech prezentované na webových stránkách společnosti Krka nelze chápat jako nabídku produktů, služeb nebo cenných papírů. Informace o produktech a/nebo účinných látkách prezentované na webových stránkách společnosti Krka jsou pouze obecnými informacemi o celkovém sortimentu společnosti Krka. Upozorňujeme, že tyto informace nelze považovat za nabídku, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Uvedení výrobku a/nebo účinné látky na webových stránkách společnosti Krka neznamená, že společnost Krka uvedený výrobek a/nebo účinnou látku skutečně uvedla na trh nebo je nabídla v zemi zájmu návštěvníkovi webové stránky, popř. země, kde návštěvník webu vstoupil na stránku. Ověřte si prosím u společnosti Krka, jejích dceřiných společností nebo zastoupení v zahraničí, zda Krka skutečně prodává a nabízí k prodeji ve vaší zemi produkt nebo účinnou látku, o kterou máte zájem.

vyloučení odpovědnosti

Aby společnost Krka na svých stránkách zajistila přesné informace a aktuální údaje, navrhla své webové stránky s náležitou péčí a hodlá v tom pokračovat. Společnost Krka však nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací. Krka si rovněž vyhrazuje právo kdykoli a jakýmkoli způsobem změnit obsah těchto webových stránek bez ohledu na důvod a bez předchozího upozornění. Uživatelé stránky používají uvolněná data výhradně na vlastní nebezpečí. Krka a jakákoli jiná právnická nebo fyzická osoba, která spolupracovala na návrhu a výrobě těchto webových stránek, se výslovně zříkají jakékoli odpovědnosti a odpovědnosti za jakékoli škody, které mohou vzniknout nebo souviset s přístupem, použitím nebo nemožností použít informace ze současnosti. webové stránky a/nebo za jakékoli chyby nebo nedostatky v jejich obsahu.

Informace uvedené na webových stránkách společnosti Krka nemají v žádném případě za cíl poskytovat odbornou lékařskou radu nebo pokyny pro léčbu jakéhokoli onemocnění pomocí produktů společnosti Krka. Před použitím jakéhokoli přípravku Krka se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Může se stát, že kterýkoli uživatel webových stránek Krka zareaguje zveřejněním různých dílčích informací. Krka se v tomto ohledu zříká veškeré odpovědnosti. Vezměte prosím na vědomí, že tyto informace nejsou důvěrné a nespadají pod ochranu autorských práv. Společnost Krka si vyhrazuje právo jakékoli takové informace volně používat, šířit a sdělovat jakékoli další straně bez omezení a používat je bez uvedení zdroje. Krka si vyhrazuje právo použít také (ale nejen) myšlenky, koncepty, znalosti, zkušenosti a techniky, které jsou předmětem jakýchkoli takových informací nebo které mohou obsahovat. Společnost Krka může tyto informace použít podle vlastního uvážení pro jakýkoli vybraný účel.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Současné webové stránky obsahují také informace od třetích osob a odkazy na webové stránky třetích osob. Pokud to považujeme za vhodné, můžeme je vhodně označit. Krka nezná obsah webových stránek třetích stran, a proto nenese žádnou odpovědnost za jejich informace.

Práva k duševnímu vlastnictví

Veškeré informace a obrázky prezentované na webových stránkách Krka podléhají v zákonem povoleném rámci ochraně autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví. Dokumenty zveřejněné na těchto webových stránkách mohou být reprodukovány pouze pro nekomerční a osobní účely a musí být respektována všechna výše uvedená upozornění týkající se ochrany autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví. Informace obsažené na těchto webových stránkách nesmí být kopírovány, zobrazovány, stahovány, upravovány, reprodukovány nebo jakýmkoli jiným způsobem distribuovány pro komerční účely bez výslovného písemného souhlasu společnosti Krka. Názvy značek a ochranné známky, které se objevují na těchto stránkách, jsou registrované ochranné známky společnosti Krka nebo společnost Krka má právo je používat.

Zásady ochrany osobních údajů

Soulad s platnou legislativou
V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a dalšími platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů společnost Krka se zvláštní péčí chrání informace získané od uživatelů svých webových stránek a jejich osobní údaje. Přečtěte si prosím níže více o našem shromažďování, ukládání, používání a šíření osobních údajů.

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme na našich webových stránkách?
Naše webové stránky můžete používat bez zadávání svých osobních údajů. O poskytnutí osobních údajů jste požádáni pouze v případě, že si objednáte některý z našich produktů nebo služeb.

Osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, když nám je zašlete buď přihlášením k odběru našeho newsletteru, přístupem k obsahu na našich webových stránkách nebo účastí v našich soutěžích. Vaše osobní údaje také shromažďujeme, když vyplníte náš formulář Hlášení nežádoucích účinků nebo si zarezervujete některý z našich hotelů, objednáte naše produkty nebo služby e-mailem nebo nám pošlete dotaz na vaši objednávku nebo v podobných situacích, kdy se rozhodnete zašlete nám své osobní údaje.

Kromě osobních údajů, které nám zašlete, shromažďujeme informace také pomocí souborů cookie. Tyto informace mohou zahrnovat webové stránky, ze kterých jste navštívili naše webové stránky, webové stránky, které navštívíte z našich webových stránek, a délku vaší návštěvy na našich webových stránkách. Okamžitě anonymizujeme poslední tři číslice vaší IP adresy, čímž účinně zabráníme vaší identifikaci na základě těchto informací. Tyto informace bychom mohli použít k vaší identifikaci, ale to není to, co děláme.

Pro jaké účely zpracováváme údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek?
Údaje, které nám zašlete nebo které shromažďujeme pomocí souborů cookie, mohou být zpracovány pro následující účely: statistické účely a pro identifikaci demografických údajů a zájmů uživatelů webových stránek, ale pouze tak, abyste nemohli být identifikováni; diagnostikování problémů s naším serverem a správou našich webových stránek; poskytování produktů nebo služeb, které jste si objednali prostřednictvím našich webových stránek; nebo pro jiné účely, o které jste požádali nebo se kterými jste souhlasili, pokud zákon nevyžaduje jinak.

Předáváme vaše osobní údaje jiným společnostem?
K vašim osobním údajům má přístup pouze společnost, která má na starosti webové stránky Krka. Krka s touto společností uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů a garantujeme, že dodržuje veškeré předpisy o ochraně osobních údajů.

Kde uchováváme osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek? 
Vaše osobní údaje jsou uloženy na našich serverech, které sami spravujeme. Naši obchodní partneři, kteří pro nás v některých případech uchovávají osobní údaje, zajišťují úroveň ochrany, která je přinejmenším rovnocenná té, kterou máme ve společnosti Krka. Vaše osobní údaje nebudou v žádné formě poskytnuty třetím stranám, s výjimkou společnosti, která má na starosti webové stránky Krka, nebo pokud to vyžadují zákonné orgány.

Odborná veřejnost
Některé části tohoto webu mohou obsahovat informace, ke kterým mají v souladu s platnou legislativou přístup pouze lékaři, lékárníci a veterináři. Proto musíme shromažďovat kontaktní údaje a některé osobní údaje těch lékařů, lékárníků a veterinářů, kteří chtějí získat přístup k odborným informacím o léčivých přípravcích. V tomto případě jsou osobní údaje používány jako záruka, že obsah našich webových stránek je dostupný v souladu s legislativou o léčivých přípravcích. Za správnost těchto údajů odpovídají výhradně subjekty údajů. Kontaktní údaje slouží ke kontaktování subjektů údajů v případě potřeby. Osobní údaje a kontaktní údaje nepoužíváme k žádnému jinému účelu, ani je nepředáváme třetím stranám.

Děti
Web společnosti Krka je obecně určen pro dospělé. Pokud společnost Krka kdykoli připraví jakýkoli obsah webových stránek pro děti a nabídne jim své produkty nebo služby, učiní tak v souladu s platnou legislativou a získá příslušný souhlas rodičů nebo souhlas nositele rodičovské zodpovědnosti.

Cookies

Cookie je malý soubor, který se uloží do vašeho počítače při první návštěvě webové stránky. Webová stránka, která soubor cookie vydává, jej rozpozná, když tuto webovou stránku znovu navštívíte. Účelem této technologie je zlepšit fungování našich webových stránek a vaši uživatelskou zkušenost. Cookies nejsou považovány za nebezpečné a jsou vždy časově omezené.

Používají se k různým účelům: přihlášení do systému, zobrazování různého obsahu na webu (např. video), analýza návštěv, podpora pluginů sociálních sítí, spouštění reklam.

Údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie zpracováváme výhradně pro statistické účely, získávání demografických údajů, zjišťování, co návštěvníky našich webových stránek zajímá (ale pouze zabráněním jejich identifikace), diagnostiku problémů s naším serverem, správu našich webových stránek a poskytování informací o našich produktech.

Vyberte prosím, které soubory cookie mohou být ve vašem zařízení povoleny.

Kliknutím na Přijmout všechny soubory cookie přijmete všechny soubory cookie. Kliknutím na Uložit můj výběr uložte vybraná nastavení.

Nezbytně nutné cookies          

Naše webové stránky používají tyto cookies pro správné fungování a základní funkce. Umožňují základní uživatelskou zkušenost.

CookieÚčelDoba expiraceSpolečnost
odhad…ID relacerelaceKrka 
cookieu… Vaše nastavení souborů cookie1 rokKrka 

Analytické soubory cookie         

Tyto soubory cookie zlepšují uživatelskou zkušenost a poskytují další funkce, které by jinak nebyly možné. Používají se k zaznamenávání informací o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky, abychom je mohli vylepšit a upgradovat.

CookieÚčelDoba expiraceSpolečnost
_gaPoužívá se k rozlišení uživatelů.2 rokyGoogle Analytics
_gatPoužívá se ke snížení rychlosti požadavků.1 minutaGoogle Analytics
_gidPoužívá se k rozlišení uživatelů.1 denGoogle Analytics 

Reklamní soubory cookie    

Tyto soubory cookie se používají k přizpůsobení reklamy každému jednotlivému uživateli.

CookieÚčelDoba expiraceSpolečnost
_ym_uid 2 rokyYandex Metrica
uid   
_ym_d 1 rokYandex Metrica

Sociální cookies  

Sociální sítě vyžadují pro správné fungování pluginů soubory cookie. To umožňuje sdílení obsahu a spojení s přáteli na sociálních sítích.

CookieÚčelDoba expiraceSpolečnost
 _faUser ID 2 roky Facebook 
_tid UserID 2 roky Twitter 

Vaše práva

Pokyny, které vám pomohou uplatnit vaše práva, jsou zveřejněny na stránce Práva subjektů údajů. Můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům, které zpracováváme, nebo požadovat jejich opravu či výmaz, případně omezení jejich zpracování.

Z odběru propagačních e-mailů se také můžete odhlásit kliknutím na „Odhlásit“ v zápatí e-mailu.

Změny zásad ochrany soukromí zveřejněné na webových stránkách společnosti Krka

Společnost Krka si vyhrazuje právo změnit své zásady ochrany osobních údajů zveřejněné na jejích webových stránkách. Doporučujeme se vrátit na naše webové stránky a pravidelně je kontrolovat. V případě jakýchkoli podstatných změn našich zásad ochrany soukromí bude na našem webu zveřejněno oznámení o takové změně.

Bezpečnost

Společnost Krka používá technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů před manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob a je certifikována podle ISO 27001. Jsme si vědomi důležitosti bezpečnosti – ta je standardně integrována do všech našich systémů a pracovních procesů zahrnujících systémy evidence osobních údajů. Naše práce se spisovými systémy zahrnuje nejnovější technologická řešení a přístupy, které zajišťují nejvyšší možnou ochranu ukládání a zpracování osobních údajů (šifrování, politika přístupu k datům, záznamy o přístupu k datům atd.). Naše infrastruktura zajišťuje nepřetržitou ochranu dat před všemi hrozbami, včetně virů a dalších typů škodlivého kódu. Používáme systémy a postupy detekce hrozeb, které nám pomáhají lépe chránit naše služby a zajistit vysokou úroveň zabezpečení.

Kontakty

IPokud máte nějaké problémy, dotazy nebo chcete získat přístup, opravit, zablokovat nebo vymazat své osobní údaje, kontaktujte nás prosím na info@krka.biz.

Neustálý vývoj internetu vyžaduje občasné úpravy našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Vyhrazujeme si právo provést v případě potřeby změny.

Naposledy aktualizováno v červnu 2022

© Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto