Zajišťování surovin

ZT09SI-znanost-tehnologija-Vertikalna-integracija-Krka-vhodne-surovine-c1530x830-M10

Výroba léčivých přípravků vyžaduje kromě API také pomocné látky, obalové materiály a další suroviny

Máme zavedený systém schválených dodavatelů, který zajišťuje včasné dodávky vysoce kvalitních surovin.

Naše logistická síť zahrnuje silniční, leteckou, námořní i železniční dopravu. Tímto způsobem můžeme zajistit trvalou dostupnost surovin používaných při výrobě a včasnou distribuci léčivých přípravků na naše cílové trhy.

600
obchodních partnerů
ze 48 zemí zahrnuje náš dodavatelský řetězec