Duševní zdraví je nedílnou součástí celkového zdravotního stavu.

Deprese, úzkost, záchvaty paniky, schizofrenie, demence a Parkinsonova choroba postihují miliony lidí po celém světě. Tito pacienti nemohou žít normální život; nejsou schopni čelit každodenním výzvám ani efektivně řešit byť jen nejjednodušší problémy. S postupující progresi potřebují odbornou pomoc a vhodnou léčbu.

Nemoci centrálního nervového systému jsou dnes druhou nejčastější příčinou morbidity a odborníci předpokládají, že počet takto postižených se bude v budoucnu dále zvyšovat. Stresující a rychlý životní styl může dále přispívat ke zvyšující se prevalenci těchto onemocnění.

Ve společnosti Krka chceme pomáhat, jak nejlépe umíme, a proto zkoumáme a vyvíjíme bezpečné léčivé přípravky pro naše pacienty.

55+
let zkušeností
s léčbou onemocnění centrálního nervového systému
29
přípravků značky Krka
zacíleno na nejčastější onemocnění centrálního nervového systému
3+
miliony pacientů
s duševními poruchami může žít lepší každodenní život

Pokračovat v prohlížení

Multiparty banner 1

KLINICKY OVĚŘENO

Kvalita, bezpečnost a účinnost výrobků Krka byla klinicky prokázána v mnoha klinických studiích.

Více

ŽÍT ZDRAVÝ ŽIVOT

Naše odborné poradenství je zaměřeno na propagaci a zvyšování povědomí o důležitosti zdravého životního stylu.

Více

VĚDA A TECHNOLOGIE

Důvěra v léky společnosti Krka začíná v našich vývojových laboratořích a výrobních zařízeních.

Více