Kvalita, bezpečnost a účinnost produktů značky Krka je zajišťována pečlivým plánovaním výrobních procesů a naší každodenní sociální a environmentální odpovědností.

Snažíme se o neustále zdokonalování

Zdokonalení provádíme s ohledem na pacienty. Naše portfolio neustále doplňujeme o produkty pro léčbu nejčastějších onemocnění. Zvyšujeme investice, zavádíme pokročilé pracovní systémy a aplikujeme vhodné metody kontroly. Ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, informací a integrity dat je vždy v popředí našeho uvažování.

Zavázali jsme se k obchodní kontinuitě, protože nám pomáhá zpřístupnit naše produkty pacientům po celém světě. Rychle se přizpůsobujeme potřebám trhu. Důsledně naplňujeme potřeby a očekávání našich obchodních partnerů, regulačních orgánů, lékařů, lékárníků a pacientů.

Vždy poskytujeme náležitou součinnost a chováme se zodpovědně

Pro zdraví pacientů je dobré jen to nejlepší, proto je pro nás kvalita produktů maximálně důležitá. Sledujeme nový vývoj ve farmaceutickém průmyslu a medicíně a dodržujeme všechny zákony a předpisy. Pravidelně sledujeme a ověřujeme, zda jsou naše produkty ve shodě.

Vysoká kvalita je založena na správné výrobní praxi (GMP). Dodržujeme také další správné praxe: správnou sladovací praxi, správnou distribuční praxi, správnou laboratorní praxi, správnou klinickou praxi a správnou farmakovigilanční praxi.

Zajišťujeme, aby procesy a produkty byly ve shodě, a pravidelně obnovujeme klíčové certifikáty:

  • Certifikát správné výrobní praxe (GMP)
  • Certifikát laboratorní výrobní praxe (GLP)
  • Certifikát správné distribuční praxe (GDP)
  • HACCP
  • ISO (9001, 14001, 27001, 45001)
  • Program odpovědné péče

Dodržování předpisů a neustálé zdokonalování procesů a produktů je základním hybatelem pokroku napříč provozy skupiny Krka a pomáhá nám plnit naše poslání – tj. Žít zdravý život.

Pokračovat v prohlížení

Multiparty banner 1

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE

Zajišťujeme vysokou kvalitu, bezpečnost a účinnost našich léků pomocí nejmodernějších technologií.

Více

PRODUKTY

Poskytujeme bezpečnou a účinnou léčbu pomocí vysoce kvalitních produktů.

Více

UDRŽITELNOST (ESG)

Za úspěšné se můžeme považovat pouze tehdy, když má náš úspěch pozitivní dopad na životní prostředí a společnost.

Více