Zavázali jsme se neustále snižovat náš dopad na životní prostředí a efektivně hospodařit s přírodními zdroji a energií.

Tímto způsobem zajišťujeme zdravé životní prostředí pro naše zaměstnance, širší společnost a budoucí generace. Náš dopad na životní prostředí řídíme v rámci klíčových témat udržitelnosti:

  • Řízení emisí uhlíku
  • Nakládání s odpady
  • Efektivní využívání energie a přírodních zdrojů
  • Řízení nebezpečných materiálů
  • Řízení životního cyklu výrobků

Dosažené úspěchy

Ochrana životního prostředí
11 mil.
EUR na ochranu životního prostředí
45 000 t
snížení nepřímých emisí
94%
celkového množství odpadu předaného ke zpracování nebo k energetickému využití

Údaje za rok 2022.

STRATEGIE, ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA A CÍLE

STRATEGIE, ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA A CÍLE


Definice odpovědnosti vůči přírodnímu prostředí je obsažena v naší environmentální a energetické politice; zavázali jsme se pečovat o životní prostředí v souladu s požadavky normy ISO 14001.

Více
PŘÍRODNÍ ZDROJE

PŘÍRODNÍ ZDROJE


Zavázali jsme se k udržitelné spotřebě přírodních zdrojů. Prostřednictvím nejrůznějších projektů, aktivit a zapojením všech zaměstnanců tyto výzvy úspěšně řešíme.

Více
DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Naše činnost má dopad na lidi, komunitu a přírodní prostředí. Používáme udržitelná řešení, abychom jejich dopad snížili a zajistili zdravé životní prostředí pro zaměstnance i širší komunitu.

Více

Pokračovat v prohlížení

Multiparty banner 1

SPOLEČNOST

Podporujeme projekty týkající se zdraví a kvality života.

Více

VĚDA A TECHNOLOGIE

Důvěra v léky společnosti Krka začíná v našich vývojových laboratořích a výrobních závodech.

Více

ZDRAVÍ

Naše odborné poradenství je zaměřeno na propagaci a zvyšování povědomí o důležitosti zdravého životního stylu.

Více