Jsme si vědomi našeho sociálního a ekonomického dopadu a dlouhodobého vlivu sociálního prostředí na naši činnost.

Neustálými investicemi do výzkumu a vývoje zajišťujeme pacientům po celém světě přístup k cenově dostupným, vysoce kvalitním, bezpečným a účinným inovativním generickým lékům, což je základním kamenem naší společenské odpovědnosti.

Ke všem zúčastněným stranám přistupujeme zodpovědně, podporujeme dobré vztahy a politiku rovných příležitostí a sexuální/náboženské/rasové rozmanitosti. Udržujeme zdravé a atraktivní pracovní prostředí se spravedlivým odměňováním a respektováním lidských práv.

Jsme si vědomi toho, že jsme součástí širšího sociálního prostředí; výměnou za takzvanou „společenskou licenci k činnosti“ dbáme na to, abychom pozitivně ovlivňovali rozvoj sociální komunity, ve které působíme.

Během procesu posuzování významnosti jsme identifikovali tři klíčové oblasti: Kvalita výrobků a bezpečnost pacientů, získávání a udržení talentů a dostupná zdravotní péče.

 Kvalita výrobků a bezpečnost pacientů

Kvalita výrobků a bezpečnost pacientů


Naše výrobky a služby jsou známé po celém světě svou vysokou kvalitou. Nejvíce si ceníme pozitivních reakcí pacientů, lékařů, lékárníků a regulačních orgánů.

Více
Přilákání a udržení talentů

Přilákání a udržení talentů


Ve společnosti Krka jsou znalosti hodnotou. Zaměstnanci společnosti Krka vytvářejí dynamické a na rozvoj zaměřené prostředí, ve kterém mohou mladí lidé získat cenné zkušenosti a dovednosti. Rozpoznáváme talentované jedince, stavíme na nich naši budoucnost a pomáháme jim rozvíjet se v přední odborníky.

Více
Dostupná zdravotní péče

Dostupná zdravotní péče


Jako jeden z předních výrobců generik plníme náš cíl, kterým je vyrábět vysoce kvalitní, moderní a cenově dostupné generické léky na nejběžnější onemocnění současnosti. Léky společnosti Krka užívá denně více než 50 milionů pacientů z celého světa.

Více
Společenská odpovědnost společnosti

Společenská odpovědnost společnosti


Věříme ve znalosti, tvrdou práci a spolupráci, a proto podporujeme rozvoj mladých lidí a mnoho spolků, sdružení a institucí.

Více

Pokračovat v prohlížení

Multiparty banner 1

SKUPINA KRKA

Jsme si vědomi našeho sociálního a ekonomického dopadu i dlouhodobého vlivu sociálního prostředí na naši činnost.

Více

VĚDA A TECHNOLOGIE

Důvěra v léky společnosti Krka začíná v našich vývojových laboratořích a výrobních závodech.

Více

ŽÍT ZDRAVÝ ŽIVOT

Naše odborné poradenství je zaměřeno na propagaci a zvyšování povědomí o důležitosti zdravého životního stylu.

Více