Společnost Krka se stala synonymem kvality, protože kvalita je základem, na kterém vyvíjíme a vyrábíme naše produkty. Kvalita má pro nás strategický význam a tvoří naši konkurenční výhodu.

Kvalita je pevnou součástí každého aspektu našich produktů po celou dobu jejich životního cyklu

Produkty nejvyšší kvality jsou nejvyšší prioritou pro všechny zaměstnance společnosti Krka. Pečlivě sledujeme produkty po celou dobu jejich životního cyklu – od vývoje až po uvedení na trh a po celou dobu použitelnosti.

Analýzy jsou nezbytnou součástí zabezpečování jakosti. Analýzy provádíme v nejmodernějších laboratořích. Provádíme kontrolu všech surovin a hotových produktů, bez ohledu na to, zda se jedná o produkty vyrobené ve společnosti Krka nebo dodané našimi partnery. Neustále optimalizujeme pracovní procesy a zvyšujeme kapacity laboratoří, abychom zajistili, že naše produkty budeme schopni dodávat na včas na všechny trhy.

Pečlivý výběr surovin

Systém jakosti je uplatňován již při kontrole surovin používaných při výrobě konečných produktů (API, pomocné látky, obalové materiály). Provádíme audity u našich dodavatelů a posuzujeme všechna rizika. Suroviny kontrolujeme v kontrolních laboratořích a odpovědné osoby posuzují jejich kvalitu a schvalují jejich použití ve výrobě.

Výroba pod mikroskopem

Výroba API a konečných farmaceutických produktů probíhá podle předepsaných postupů, které jsou přísně dodržovány. Všechny naše výrobní prostory a zařízení mají adekvátní kvalifikaci a náš personál je vysoce erudovaný. Pečlivě sledujeme výrobu každé produktové šarže a kontrolujeme všechny relevantní výrobní a analytické dokumenty. Na základě těchto skutečností můžeme potvrdit, že naše produkty jsou vyráběny v souladu s předepsanými postupy a směrnicemi pro správnou praxi a splňují požadavky na registraci.

Posouzení před uvedením produktu na trh

Všechny vyrobené šarže produktů jsou posuzovány v souladu se standardy správné výrobní praxe a registračními požadavky. Produkty jsou posuzovány kvalifikovanými osobami (QP) pro uvádění jednotlivých šarží na trh. V rámci posouzení jsou zohledňovány zákony zemí, v nichž jsou naše výrobky uváděny na trh. Po potvrzení kvality produktu se propustí skladové zásoby a produkty se připraví k přepravě do velkoobchodů nebo k zákazníkům.

Od zpětné vazby ke zdokonalením

Sledujeme zpětnou vazbu z našich trhů a bezpečnost našich produktů při každodenním používání a ověřujeme jejich kvalitu po celou dobu jejich použitelnosti. Naši pacienti jsou vždy na prvním místě, od analýzy potřeb během vývoje našich produktů až po sledování jejich zkušeností poté, co začnou naše produkty používat. Tímto způsobem si udržujeme důvěru pacientů a zůstáváme jedním z předních světových výrobců generických přípravků. Péče o bezpečnost a kvalitu produktů je nikdy nekončící proces.

Pokračovat v prohlížení

Multiparty banner 1

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE

Zajišťujeme vysokou kvalitu, bezpečnost a účinnost našich léků pomocí nejmodernějších technologií.

VÍCE

PRODUKTY

Poskytujeme bezpečnou a účinnou léčbu pomocí vysoce kvalitních produktů.

VÍCE

UDRŽITELNOST (ESG)

Za úspěšné se můžeme považovat pouze tehdy, když má náš úspěch pozitivní dopad na životní prostředí a společnost.

VÍCE