Ochrana osobních údajů při náboru

Vítejte na kariérní stránce společnosti Krka.

Když si vytvoříte uživatelský profil a zadáte své údaje do naší databáze uchazečů o zaměstnání nebo když se ucházíte o práci ve společnosti Krka ve Slovinsku nebo v některé z našich poboček po celém světě, poskytujete nám některé své osobní údaje. Chceme vám vysvětlit, jak osobní údaje shromažďujeme, používáme, uchováváme a zveřejňujeme.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Vytvořením uživatelského profilu na našich webových stránkách nám sdělíte své celé jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Při aktivaci uživatelského profilu můžete přidat svou fotografii a adresu.

Pokud vyplníte formulář žádosti o zaměstnání nebo zadáte své údaje do naší databáze uchazečů o zaměstnání, sdělíte nám o sobě ještě více informací (kromě svého celého jména, e-mailové adresy a telefonního čísla): adresu bydliště, životopis, formální vzdělání, pracovní zkušenosti, další dovednosti a kompetence, fotografii a další osobní údaje.

Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje?

Veškeré osobní údaje získané z vašeho uživatelského profilu a naší databáze uchazečů o zaměstnání jsou zpracovávány, protože jste nám k tomu dali souhlas. Osobní údaje z formuláře žádosti o zaměstnání, který jste vyplnili, jsou zpracovávány, protože jsou nezbytné pro uzavření pracovní smlouvy.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat a požádat o anonymizaci svých osobních údajů tak, že nás kontaktujete na adrese recruitment.dataprotection@krka.biz.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vytvoření vašeho uživatelského profilu, za účelem vašeho zařazení do náborového procesu společnosti Krka, za účelem informování o volných pracovních místech, náborových akcích a zajímavých nových a různých formách spolupráce, za účelem zasílání upozornění na pracovní nabídky a za účelem uzavření pracovní smlouvy v případě, že uspějete ve své žádosti o zaměstnání.

Kde jsou vaše osobní údaje uloženy?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, uchovává náš smluvní zpracovatel údajů Cornerstone OnDemand Europe Limited, 4 Coleman Street, London, EC2R 5AR, Spojené království v Evropské unii na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené podle pravidel EU o ochraně osobních údajů, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete na webových stránkách společnosti Krka v Ruské federaci, uchovává náš smluvní zpracovatel údajů Cornerstone OnDemand Europe Limited v Ruské federaci a Evropské unii.

Jak dlouho se vaše osobní údaje uchovávají?

Osobní údaje z vašeho uživatelského profilu (např. celé jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, město, země, fotografie) se uchovávají po dobu 24 měsíců ode dne jeho vytvoření nebo ode dne jeho posledního použití, podle toho, co nastane později. Před koncem tohoto období obdržíte e-mail o automatické anonymizaci vašich údajů, pokud svůj souhlas neobnovíte – budete mít rovněž možnost volby.

Osobní údaje, které poskytnete při vyplňování formuláře žádosti o zaměstnání nebo které zadáte do naší databáze uchazečů o zaměstnání (např. životopis, další dokumenty a informace), a veškeré údaje vytvořené během procesu žádosti o zaměstnání (např. pohovor, test schopností, hodnocení kompetencí, vyměněné e-maily, komentáře) se uchovávají po dobu 24 měsíců ode dne výběru úspěšného uchazeče o zaměstnání. Poté budou tyto údaje automaticky a trvale vymazány.

Kdo může přistupovat k vašim osobním údajům a používat je?

K vašim osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci společnosti Krka, kteří se podílejí na procesu náboru a výběru (např. zaměstnanci personálního oddělení, vedoucí organizačních jednotek, kde bude práce vykonávána, a jejich nadřízení, zaměstnanci IT, kteří mají přístup k výkonu své práce).

Pracovníci personálního oddělení společnosti Krka a jejích globálních poboček mohou vaše osobní údaje použít k tomu, aby vás upozornili na vhodné pracovní příležitosti. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty žádné jiné společnosti ani vyvezeny do třetích zemí bez řádného právního základu.

Jak můžete uplatnit svá práva na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování a přenos údajů?

Pokud chcete získat přístup ke svým osobním údajům nebo je opravit, můžete tak kdykoli učinit ve svém uživatelském profilu. Pro vymazání, vznesení námitky a omezení zpracování a přenosu údajů nás kontaktujte na adrese recruitment.dataprotection@krka.biz.

Pokud máte další dotazy týkající se vašich osobních údajů, můžete je zaslat pověřenci pro ochranu osobních údajů společnosti Krka na adresu dataprotection.officer@krka.biz.

Pokud se domníváte, že naše zpracování údajů je v rozporu s platnými právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Kdo je zodpovědný za vaše osobní údaje?

Společnost Krka a její přidružené společnosti zajišťují ochranu osobních údajů, včetně ochrany před nezákonným zpracováním a ztrátou, v souladu s platnými právními předpisy. Pobočka společnosti Krka, do které se hlásíte, je správcem údajů a odpovídá za vaše osobní údaje. Pokud jste si pouze vytvořili uživatelský profil nebo jste se zaregistrovali do naší databáze uchazečů o zaměstnání, je správcem vašich osobních údajů společnost Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko.

Co můžete dělat, pokud nesouhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů společnosti Krka při náboru?

Pokud nesouhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů společnosti Krka pro nábor zaměstnanců, nebudete si moci vytvořit uživatelský profil a ucházet se o volné pracovní místo nebo být zařazeni do naší databáze uchazečů o zaměstnání. Upozorňujeme, že společnost Krka a její pobočky přísně dodržují ochranu osobních údajů. Vaše osobní údaje budou použity pouze k podání žádosti o volná pracovní místa ve společnosti Krka a jejích přidružených společnostech, které můžete uvést ve své žádosti. Vezměte to v úvahu a vraťte se na stránku s přihláškou, abyste se mohli o volné pracovní místo ucházet znovu.