Technologie osmotické pumpy pro spolehlivější uvolňování účinné látky

Lék Krka s účinnou látkou paliperidon k léčbě schizofrenie využívá technologii osmotické pumpy. To zajišťuje reprodukovatelné a přesně předem definované uvolňování účinné látky a umožňuje užívání léku pouze jednou denně. Tato inovativní léková forma zajišťuje malé kolísání koncentrace účinné látky v těle a výrazně zlepšuje výsledek léčby.

Osmóza je přirozený jev

Slovo osmóza je odvozeno z řeckého slova pro tlak a znamená řízený průchod rozpouštědla přes polopropustnou membránu. Tato membrána je propustná pro rozpouštědlo, ale ne pro látky v něm rozpuštěné. Rozpouštědlo prochází membránou z oblasti s nižší koncentrací do oblasti s vyšší koncentrací.

Osmóza funguje i v tabletě

Osmoticky aktivní excipient, např. chlorid sodný, spouští osmózu, která způsobí průchod vody do tablety. Tím se aktivují další pomocné látky v tabletě, které při kontaktu s vodou bobtnají. Tlak uvnitř tablety se zvyšuje a vytlačuje účinnou látku do okolí.

Osmoza

Tableta s osmoticky řízeným uvolňováním má mnohem komplexnější složení než konvenční tableta. Jádro tablety je dvouvrstvé a obklopené potahem se semipermeabilní membránou. Pro toto působení jsou klíčové dva otvory v horní části tablety, kterými se vlivem zvýšeného tlaku uvolňuje účinná látka.

INOVATIVNÍ LÉKOVÁ FORMA

Umožňuje užívání léku pouze jednou denně.

Po stlačení jádra je tableta potažena polopropustnou membránou a vyvrtána pomocí laseru, čímž se vytvoří otvory o průměru menším než 1 mm. Tím je zajištěno přesné a reprodukovatelné uvolňování účinné látky.

Slideshow slide 1

Tablety s osmoticky řízeným uvolňováním

0:19

Pokračovat v prohlížení

Multiparty banner 1

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE

Naše léky jsou vyráběny pomocí nejmodernějších technologií v závodech ve Slovinsku a po celém světě.

Více

KVALITA

Zakládáme si na kvalitě, protože je nezbytnou součástí všeho, co děláme.

Více

PRODUKTY

Poskytujeme bezpečnou a účinnou léčbu pomocí vysoce kvalitních produktů.

Více