uprava-joze-colaric_c1640x920

Jože Colarič

Předseda představenstva a generální ředitel

Jože Colarič se narodil v roce 1955 ve městě Brežice. Po absolvování střední školy v Novom mestě studoval na ekonomické fakultě v Lublani a v roce 1979 zde promoval.

Ve společnosti Krka pracuje od roku 1982. Nejprve pracoval v oblasti financí, kde zpočátku vedl odbor zahraničních plateb a později postoupil na pozici zástupce ředitele. V roce 1989 dostal na starosti export v oddělení Import-Export Sector a o dva roky později se stal zástupcem ředitele tohoto oddělení.

Na začátku roku 1993 byl jmenován zástupcem ředitele pro marketing a finance a v září téhož roku se stal také ředitelem marketingu a odbytu.

V roce 1997 byl jmenován členem představenstva. V následujícím roce jej dozorčí rada jmenovala místopředsedou představenstva a v roce 2002 jej označila za budoucího předsedu představenstva, čímž převzal zodpovědnost za navrhování kandidátů na nový tým představenstva.

Na svém zasedání 12. července 2004 jej dozorčí rada jmenovala předsedou představenstva a generálním ředitelem. Jeho pětileté funkční období začalo 1. ledna 2005. Na svém zasedání 21. ledna 2009 ho dozorčí rada jmenovala předsedou představenstva na další šestileté funkční období od 1. ledna 2010.

Pod jeho vedením se Krka stala jednou z předních farmaceutických společností vyrábějících generika a vybudovala si pevné základy pro svůj růst. Jože Colarič řídí společnost tak, že se zaměřuje na interní firemní znalosti, vývoj nových přípravků, roční investice, nábor a pravidelné výplaty dividend. Na svém zasedání 21. ledna 2015 ho dozorčí rada jednohlasně jmenovala předsedou představenstva na další šestileté funkční období od 1. ledna 2016. Když toto funkční období skončilo, dozorčí rada ho jmenovala předsedou představenstva a generálním ředitelem na další šestileté funkční období od 1. ledna 2022. Dozorčí rada jednomyslně jmenovala členy představenstva pro funkční období 2022–2027 dle návrhu J. Colariče a zástupce odborů jako člena představenstva dle návrhu rady zaměstnanců. Složení představenstva se nezměnilo.