uprava_milena-kastelic_c1640x920

Milena Kastelic

Členka představenstva – zástupkyně odborů; zástupkyně ředitele farmaceutické výroby s odpovědností za příslušný segment

Milena Kastelic se narodila v roce 1968 v Novom mestě. Má titul v oboru potravinářských technologií. Po ukončení středoškolského vzdělání na gymnáziu v Novom mestě v roce 1986 se zapsala na biotechnologickou fakultu Lublaňské univerzity. V roce 1991 získala ocenění Prešeren Award pro studenty za svou diplomovou práci „Hodnocení aktivity glukoamylázy v kvasinkách Saccharomyces diastaticus“. V roce 1993 absolvovala školení v oblasti pracovního designu ve sdružení REFA v Německu.

Svou kariéru ve společnosti Krka zahájila v roce 1992 a od té doby je její úspěšnou zaměstnankyní. Za období téměř tří desetiletí byla její profesní kariéra úzce spojena s bylinami, výrobou volně prodejných přípravků a léčivých přípravků na předpis pro humánní i veterinární použití. Absolvovala stáž v programu pomocných léčivých přípravků a bylin se zaměřením na technologie sušení rostlinných surovin. Po dobu pěti let pracovala jako technolog výroby. V roce 1996 se stala vedoucí závodu na výrobu bylinných léčiv, dnešního oddělení Bršljin, které úspěšně řídila až do dubna 2018. Od ledna 2016 do července 2021 byla vedoucí oddělení semisolidních, tekutých a dalších přípravků. V červenci 2021 se ujala funkce náměstkyně ředitele farmaceutické výroby, kde zodpovídala za příslušný segment a školení zaměstnanců.

Po dobu své 15leté působnosti jako interní auditorka společnosti Krka významnou měrou přispěla ke zlepšování obchodních procesů ve společnosti. Tato funkce jí dala příležitost seznámit se s ostatními organizačními jednotkami, pochopit důležitost jejich vzájemného propojení a z něj pramenící spolupráce.

Je členkou představenstva turistického sdružení Turistično društvo Stopiše.

V roce 2015 ji rada zaměstnanců navrhla jako zástupkyni odborů a dozorčí rada ji jednohlasně jmenovala členkou představenstva na její první funkční období od roku 2016 do roku 2021. M. Kastelic má důvěru zaměstnanců, a proto ji rada zaměstnanců znovu nominovala jako zástupkyni odborů v představenstvu.

Dozorčí rada ji tudíž jednohlasně jmenovala členkou představenstva ve funkci zástupkyně odborů na další šestileté funkční období od 1. ledna 2022.