Kdo je kdo?

Ředitel společnosti Krka ČR, s.r.o.
Jan Gala

Manažer marketingu Rx léčiv
MVDr. Peter Jordán, MBA

Manažerka marketingu OTC léčiv
Mgr. Zuzana Houzarová

Manažer marketingu VET léčiv
MVDr. Michal Chalupa

Vedoucí registračního oddělení

Ing. Kateřina Ravčuková

Manažer klíčových zákazníků
Bc. Lenart Švigelj

Sledování nežádoucích účinků léčivých přípravků (farmakovigilance)

Ing. Kateřina Ravčuková

Vedoucí finančního oddělení
Ing. Lenka Vedralová

Poradce ředitele
RNDr. František Kocourek, MBA

Personální oddělení (HR)
Mgr. Lenka Filipová

Interní a externí komunikace (PR)
Bc. Lucie Kotyková

Manažer pro digitální marketing
Bc. Lukáš Nevřela