Hlášení nežádoucích účinků na veterinární produkty

  1. Hlášení nežádoucích účinků

  2. Předchozí použití veterinárního léčivého přípravku u tohoto zvířete (zvířat)

  3. Jakékoliv předchozí reakce na výrobek u tohoto zvířete

  4. Rádi bychom Vás informovali, že hlášením nežádoucího účinku sdílíte své osobní údaje se společnosti KRKA ČR, s.r.o, která je povinna Vaše údaje zpracovávat a trvale uchovávat v souladu s právními předpisy upravujícími léčivé přípravky. Vaše údaje použijeme pouze pro sledování, analýzu a hlášení týkající se bezpečnosti přípravku. Více podrobností o ochraně osobních údajů naleznete zde.