Hlášení nežádoucích účinků

  1. Hlášení nežádoucích účinků

  2. Rádi bychom Vás informovali, že hlášením nežádoucího účinku sdílíte své osobní údaje se společnosti KRKA ČR, s.r.o, která je povinna Vaše údaje zpracovávat a trvale uchovávat v souladu s právními předpisy upravujícími léčivé přípravky. Vaše údaje použijeme pouze pro sledování, analýzu a hlášení týkající se bezpečnosti přípravku. Více podrobností o ochraně osobních údajů naleznete zde.