Herbisland sirup (Kašel)

  • Všeobecné údaje

Základní údaje

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Herbisland

sirup

Zklidňuje dráždivý kašel

bez cukru

Cetraria islandica extractum spissum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento zdravotnický prostředek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto jej však musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co přípravek Herbisland obsahuje

1 ml sirupu obsahuje 6 mg hustého výtažku z islandského lišejníku (Cetraria islandica (L.) Acharius s.l., tallus), což odpovídá 96 až 108 mg islandského lišejníku.

Extrakční rozpouštědlo: čištěná voda.

Dalšími složkami jsou tekutý sorbitol (nekrystalizující) (E420), xanthanová guma, benzoát sodný, monohydrát kyseliny citronové, citronové aroma (ethanol).

1 ml sirupu obsahuje 760 mg sorbitolu (E420) a 0,6 mg ethanolu (součást citronového aroma).

K čemu se přípravek Herbisland užívá

Sirup Herbisland obsahuje výtažek z islandského lišejníku. Jedná se o tradiční rostlinný přípravek, který se doporučuje při:

- suchém, dráždivém kašli

- chrapotu

- bolesti v krku.

Výtažek z islandského lišejníku obsahuje velké množství ve vodě rozpustných slizových látek, o kterých se předpokládá, že pokrývají, chrání, zvlhčují a zklidňují sliznice úst a krku.

Neužívejte přípravek Herbisland

Neužívejte sirup Herbisland, jestliže jste alergický(á) na výtažek z islandského lišejníku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Sirup Herbisland není vhodný pro děti mladší 1 roku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Herbisland je zapotřebí

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete užívat tento přípravek.

Pokud máte problémy s dýchacími cestami doprovázené obtížným dýcháním, horečkou, chronickým kašlem nebo krvavými hleny, měl(a) byste ihned kontaktovat svého lékaře.

Dětem ve věku od 1 do 4 let by měl být přípravek podáván pouze po lékařském vyšetření a na doporučení lékaře. Sirup Herbisland jim smí podávat pouze rodiče nebo dospělí ošetřovatelé.

Sirup Herbisland obsahuje sorbitol (E420) a ethanol. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete užívat tento přípravek.

Tento zdravotnický prostředek obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce.

Těhotenství a kojení

Sirup Herbisland se nedoporučuje užívat během těhotenství nebo kojení vzhledem k tomu, že není k dispozici dostatek údajů.

Jak se přípravek Herbisland užívá

Obvyklá dávka pro dospělé a dospívající ve věku nad 16 let je 15 ml (3 odměrné lžičky) sirupu čtyřikrát denně.

Obvyklá dávka pro děti ve věku 10 až 16 let je 10 ml (2 odměrné lžičky) sirupu čtyřikrát denně.

Obvyklá dávka pro děti ve věku 4 až 10 let je 5 ml (1 odměrná lžička) sirupu čtyřikrát denně.

Obvyklá dávka pro děti ve věku 1 až 4 roky je 2,5 ml (1/2 odměrné lžičky) sirupu čtyřikrát denně.

Neužívejte častěji než 4krát za den.

Způsob podání

Sirup Herbisland je určen pro perorální podání.

Nejezte ani nepijte bezprostředně po užití sirupu Herbisland, protože by přípravek mohl být odstraněn ze sliznice úst a hltanu příliš brzy.

Při užívání sirupu Herbisland se doporučuje pít hodně čaje nebo jiných teplých nápojů, ne však ihned po užití sirupu.

Před použitím lahvičku protřepejte.

Délka léčby

Tento přípravek může být užíván nepřetržitě po delší časové období (7 - 14 dnů). Je vhodné pokračovat v užívání sirupu i několik dní po odeznění příznaků.

Pokud se příznaky nezlepší po 7 dnech, poraďte se s lékařem.

Možné nežádoucí účinky

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):

- reakce z přecitlivělosti projevující se jako svědění, zarudnutí kůže nebo obtíže s dýcháním.

Dojde-li k alergické reakci, přestaňte přípravek užívat a poraďte se s lékařem.

Jak přípravek Herbisland uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před chladem.

Po prvním otevření neskladujte v chladničce a spotřebujte do 3 měsíců.

Nepoužívejte přípravek Herbisland po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Otevřené nebo poškozené skleněné lahvičky by neměly být používány.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci!

Obsah balení

Přípravek Herbisland je dostupný v hnědé skleněné lahvičce obsahující 150 ml sirupu s odměrnou lžičkou.

Údaje o výdeji bez lékařského předpisu

Přípravek Herbisland je dostupný bez lékařského předpisu v lékárnách a specializovaných prodejnách.

Výrobce

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 5

27472 Cuxhaven

Německo

Tel.: +49 4721606-0

Fax: +49 4721606-333

E-mail: info@tad.de

Zdravotnický prostředek

Zdravotnický prostředek dle směrnice EHS 93/42/EHS

Tato příbalová informace byla naposledy revidována v říjnu 2014.

_________________________________________________________________________________

Další informace o přípravku Herbisland

O islandském lišejníku

Islandský lišejník se používá v lidovém léčitelství již od 17. století. Roste hojně téměř na celé severní polokouli a je zvláště charakteristický pro lávové svahy a pláně Islandu, od čehož získal i svůj název. Je to větvený keříčkovitý lišejník, který dorůstá až do výšky 10 cm. Horní strana islandského lišejníku má olivově zelenou barvu, zatímco spodní část je bílo-šedě skvrnitá.

Složky

Hlavními složkami extraktu jsou slizové látky s polysacharidy, o kterých se předpokládá, že pokrývají sliznici horních cest dýchacích a tvoří ochrannou vrstvu, čímž pravděpodobně potlačují kašlací reflex způsobený vnějšími podněty a ulevují od suchého, dráždivého kašle. Předpokládá se také, že slizové látky váží vodu na povrchu sliznic a tím podrážděnou a suchou sliznici úst a hltanu zvlhčují.

Tím chrání sliznici úst a krku před škodlivými vlivy, jako je suchý nebo znečištěný vzduch. Když je sliznice poškozena, pomáhají ji jako ochranná vrstva zklidnit a urychlit její zotavení.

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.