Aryzalera 15 mg

http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0211077&tab=texts

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.