Doreta 37,5 mg/325 mg, potahované tablety (Léčba bolesti)

https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0166476&tab=texts
  • Všeobecné údaje

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.