Veterinární produkty

Produkty

 1. Calfoset

  Calfoset (Vitamíny a minerály)

  injekční roztok pro prevenci a léčbu onemocnění spojených s poruchami metabolismu vápníku, fosforu a hořčíku.
  http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c78008f430
 2. Enrox Max 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

  Enrox Max 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata (Antibakteriální léčba - hospodářská zvířata)

  injekční roztok 10% - pro jednorázovou aplikaci širokospektrální léčba bakteriálních a mykoplazmatických infekcí
  http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c7801a2a64
 3. Enroxil 100 mg/ml injekční roztok

  Enroxil 100 mg/ml injekční roztok (Antibakteriální léčba - hospodářská zvířata)

  injekční roztok 10% - širokospektrální léčba bakteriálních a mykoplazmatických infekcí
  http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c7800a142a
 4. Enroxil 50 mg/ml injekční roztok

  Enroxil 50 mg/ml injekční roztok (Antibakteriální léčba - psi, kočky)

  injekční roztok 5% - širokospektrální léčba bakteriálních a mykoplazmatických infekcí
  http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c780091258
 5. Floron inj. 30%

  Floron inj. 30% (Antibakteriální léčba - hospodářská zvířata)

  injekční roztok pro léčbu respiračních onemocnění skotu a prasat
  http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c78009321d
 6. Floron susp. 10%

  Floron susp. 10% (Antibakteriální léčba - hospodářská zvířata)

  Suspenze pro medikaci přes vodu pro léčbu respiračních onemocnění prasat a kura domácího
  http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c78009322e
 7. Quiflox 100 mg/ml

  Quiflox 100 mg/ml (Antibakteriální léčba - hospodářská zvířata)

  Injekční roztok 10% - pro jednorázovou nebo vícedenní aplikaci. širokospektrální léčba bakteriálních a mykoplazmatických infekcí s vynikající farmakinetikou.
  http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c7800bbff5
 8. Tolzesya susp. 5%

  Tolzesya susp. 5% (Léčba kokcidiózy)

  Suspenze pro přímé podání pro prevenci a léčbu kokcidiózy selat, telat a jehňat.
  http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c78010768e
 9. Tuloxxin 100 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a ovce

  Tuloxxin 100 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a ovce (Antibakteriální léčba - hospodářská zvířata)

  Makrolidové antibiotikum, léčba a metafylaxe respiračního onemocnění skotu a prasat, léčba infekční bovinní keratokonjuktivitidy, léčba počáteční fáze infekční pododermatitidy u ovcí. Jednorázová aplikace 2.5mg tulathromycinu / kg živé hmotnosti
  http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c78140934c

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Veterinární léčivý přípravek, který je na lékařský předpis veterinárního lékaře.
Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.