Veterinární produkty

Produkty

 1. Calfoset

  Calfoset (Vitamíny a minerály)

  injekční roztok pro prevenci a léčbu onemocnění spojených s poruchami metabolismu vápníku, fosforu a hořčíku.
  http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c78008f430
 2. Tolzesya susp. 5%

  Tolzesya susp. 5% (Léčba kokcidiózy)

  Suspenze pro přímé podání pro prevenci a léčbu kokcidiózy selat, telat a jehňat.
  http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c78010768e
 3. Tuloxxin 100 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a ovce

  Tuloxxin 100 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a ovce (Antibakteriální léčba - hospodářská zvířata)

  Makrolidové antibiotikum, léčba a metafylaxe respiračního onemocnění skotu a prasat, léčba infekční bovinní keratokonjuktivitidy, léčba počáteční fáze infekční pododermatitidy u ovcí. Jednorázová aplikace 2.5mg tulathromycinu / kg živé hmotnosti
  http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c78140934c

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Veterinární léčivý přípravek, který je na lékařský předpis veterinárního lékaře.
Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.