Dehinel Plus XL tablety pro psy (Antiparazitika - vnitřní parazité)

www.dehinel.cz

Prevence a léčba smíšených infekcí vyvolaných plochými i oblými červi.

* Veterinární léčivý přípravek, který je volně k dostání bez lékařského předpisu u veterináře nebo v lékárně. Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

  • Všeobecné údaje

Základní údaje

Dehinel Plus XL tablety pro psy

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĔ ODPOVĔDNÉHO ZA UVOLNĔNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovinsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DEHINEL PLUS XL tablety pro psy
Praziquantelum, Pyranteli embonas, Febantelum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje:

Praziquantelum           175 mg
Pyranteli embonas       504 mg
Febantelum                 525 mg

Slabě žlutozelené, oválné, bikonvexní tablety se zkosenými hranami a rýhou na obou stranách.
Tablety je možné dělit na dvě stejné poloviny.

4. INDIKACE

Léčba smíšených infekcí vyvolaných oblými a plochými červy u dospělých psů:

škrkavky: Toxocara canis, Toxascaris leonina (dospělci a stádia těsně před dosažením dospělosti) 
měchovci: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (dospělci)
tasemnice: Taenia spp., Dipylidium caninum

5. KONTRAINDIKACE

Nepodávejte současně s přípravky s obsahujícími piperazin.
Nepodávejte zvířatům se známou hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.
Nepřekračujte doporučenou dávku při léčbě březích fen.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi (velká a zvláště velká velikost)

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Doporučená dávka je 15 mg febantelu, 14,4 mg pyrantelu a 5 mg praziquantelu, tj. 1 tableta na 35 kg živé hmotnosti.
Tablety se mohou k dosažení přesné dávky půlit.
Omezení příjmu potravy nejsou nutná ani před podáním ani po podání přípravku.
Tablety se mohou psovi podávat přímo nebo zamaskované v potravě.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

K zajištění správně dávky je třeba co nejpřesněji určit živou hmotnost.

K potlačení škrkavek musí být fena přeléčena 2 týdny po vrhu štěňat a každé 2 týdny do odstavení štěňat.

V případě silné infekce oblými červy by se měla podat opakovaná dávka po 14 dnech.
K rutinní kontrole se doporučuje jednotlivá dávka ve 3 měsíčních intervalech.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĔNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh
Blechy jsou mezihostitelem pro běžný druh tasemnic rodu Dipylidium caninum. Infekce tasemnicemi se bude opakovat, pokud nebudou mezihostitelé, jako jsou blechy, myši atd. pod kontrolou.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Části nepoužitých tablet musí být zlikvidovány.
Tento přípravek není určen pro použití u psů s tělesnou hmotností menší než 17,5 kg.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
V zájmu správné hygieny si po podání tablety psovi nebo po přidání tablety do potravy pro psa umyjte ruce.
V případě náhodného pozření tablety, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři.
Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky
Poraďte s veterinárním lékařem, pokud chcete použít přípravek k odčervení oblých červů u gravidních fen.
Přípravek se může podávat v průběhu laktace.
Nepodávejte fenám během prvních dvou třetin březosti.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce
Nepodávejte současně s piperazinem, protože anthelmintický účinek pyrantelu a piperazinu (používá se u mnoha přípravků k odčervení psů) může být antagonizován.
Současné použití s jinými cholinergními látkami může vést k toxicitě.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2011

15. DALŠÍ INFORMACE

Potištěný a perforovaný Al/Al blistr: 2 tablety (1 blistr se 2-ma tabletami), vloženo do krabičky.
Potištěný a perforovaný Al/Al blistr: 4 tablety (2 blistry po 2-ou tablách), vloženo do krabičky.
Potištěný a perforovaný Al/Al blistr: 10 tablety (1 blistr s 10-ti tabletami), vloženo do krabičky.
Potištěný a perforovaný Al/Al blistr: 12 tablet (2 blistry po 6-ti tabletách), vloženo do krabičky.
Potištěný a perforovaný Al/Al blistr: 24 tablet (4 blistry po 6-ti tabletách), vloženo do krabičky.
Potištěný a perforovaný Al/Al blistr: 30 tablet (3 blistry po 10-ti tabletách nebo 5 blistů po 6-ti tabletách), vloženo do krabičky.
Potištěný a perforovaný Al/Al blistr: 50 tablet (5 blistrů po 10-ti tabletách), vloženo do krabičky.
Potištěný a perforovaný Al/Al blistr: 60 tablet (10 blistrů po 6-ti tabletách nebo 6 blistrů po 10-ti tabletách), vloženo do krabičky.
Potištěný a perforovaný Al/Al blistr: 100 tablet (10 blistrů po 10-ti tabletách), vloženo do krabičky.
Potištěný a perforovaný Al/Al blistr: 102 tablet (17 blistrů po 6-ti tabletách), vloženo do krabičky.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Související produkty

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.