Ecocid® S (Dezinfekce)

Prášek s barevným indikátorem, rozpustný ve vodě k dezinfekci nejrůznějších násrojů a ploch.

  • Všeobecné údaje

Základní údaje

ECOCID® S

Ve vodě rozpustný prášek pro dezinfekci

Dezinfekční přípravek

  • Veterinární sanitární biocidní přípravek
  • Přípravek pro dezinfekci pitné vody pro zvířata
  • Dezinfekční přípravek pro potraviny a krmivo

Návod k použití
Ecocid S je univerzální, vysoce účinný dezinfekční přípravek pro bezpečnou a účinnou ochranu proti všem známým virům. Vykazuje také baktericidní a fungicidní účinek.

Díky vysoké bezpečnosti a širokému spektru biocidních účinků může být přípravek Ecocid S používán k různým účelům:
Veterinární zařízení (veterinární stanice, kliniky a laboratoře): Ecocid S je používán k dezinfekci všech povrchů, kde je požadována bezpečná a účinná likvidace všech virů, grampozitivních i gramnegativních bakterií a plísní. To se týká také vybavení, kontejnerů, skleněného nádobí, nástrojů, atd.
Zařízení pro domácí zvířata: Ecocid S se používá k dezinfekci všech povrchů a zařízení pro přípravu potravy, stájí, psích kotců, králíkáren, klecí, úlů a další zařízení ve kterých se zvířata drží.
Další oblasti použití: Ecocid S se používá k dezinfekci dopravních prostředků, jatek, povrchů a zařízení pro dobytčí trhy, zařízení pro přípravu a uchovávání potravin a pro dezinfekci zařízení a povrchů v domácnosti.

Ecocid S, jako pracovní roztok, je používán ve formě spreje, mlhy nebo lázně pro kopyta zvířat a jako dezinfekční bariéra.

Pro všeobecnou dezinfekci předem vyčištěných povrchů připravte 1 % roztok přípravku Ecocid S.
Rozpusťte obsah 50 g sáčku v 5 litrech vody. Pro rychlejší rozpuštění se doporučuje použít vlažnou vodu. V případě, že je potřeba větší množství dezinfekčního přípravku, použijte obsah 1 kg sáčku, který se rozpustí ve 100 litrech vody.

Použití

Roztok

Návod k použití

Konečná dezinfekce

1:100
(1%)

Aplikujte pracovní roztok na předem očištěný povrch pomocí nízkotlakého spreje nebo mechanického spreje v dávce 300 ml/m2. Po 30-60 minutách nebo později, až se povrch vysuší, můžete vrátit zvířata.

 

Čistící a dezinfekční zařízení

Na farmách, v líhních, v zařízeních na přípravu krmiva

 

1:200 – 1:33

(0.5% až 3%)
v závisloti na znečištění

Na čistící a dezinfekční zařízení se nízkotlakým sprejem nebo dalším mechanickým rozprašovačem aplikuje pracovní roztok v dávce 300 ml/m3. Po 15-60 minutách, v závislosti na znečištění, opláchněte čistou vodou.

 

Čištění systémů na pitnou vodu
Terminální čištění

 

 

Průtoková sterilizace pitné vody

 

1:200
(0.5%)

 

1:1000
(0.1%)

 

 

Naplňte vodní zásobník a přívodní systém pracovním roztokem. Po 60 minutách propláchněte systém čistou vodou.

Vsypte odpovídající množství  přípravku Ecocid S do zásobníku na vodu nebo připravte odpovídající množství pracovního roztoku a nalijte jej do automatického dávkovače.

Dezinfekční bariéra vozidel a obuvi, a lázeň pro dezinfekci kopyt

1:100
(1%)

Používejte dezinfekční bariéry a lázně pro kopyta po dobu 4 dnů, nebo dokud je to třeba.

Dezinfekce vzduchu
Rozprašování spreje do vzduchu k zabránění rozšíření infekce při epidemiích (především respiračních chorob)

 

Chladné mlžení

 

 

 

Teplé mlžení

 

1:200
(0.5%)

 

 

1:100
(1%)

 

 

1:25
(4%)

 

Dezinfekce tlakovým přístrojem umožňujícím velmi jemné rozprašování nebo zádovým postřikovačem v dávce 1 l/10 m2 plochy

Používejte mechanické zařízení na mlžení v dávce 1 l/10 m2 podlahové plochy a nechte 30 minut působit. Před umístěním zvířat dobře větrejte po dobu 30-60 minut.

 

Nejprve smíchejte zesilovač mlžení s vodou v poměru 15 dílů zesilovače a 85 dílů vody. Do roztoku přisypte Ecocid S. Používejte stroj na teplé mlžení v dávce 1 l/40 m2 na podlahové plochy a nechte působit 30-60 minut. Před umístěním zvířat větrejte po dobu 30-60 minut.

 

Nežádoucí účinky a první pomoc

Pokud vede vdechnutí přípravku k podráždění dýchacích orgánů, přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud se objeví příznaky jako kašel, obtížný dech a dýchavičnost, nebo pokud se stav rychle nelepší, vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontakt s kůží může způsobit její podráždění. Odstraňte kontaminovaný oděv z potřísněné oblasti a opláchněte množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontaminace očí může způsobit jejich poranění. Otevřené oči pečlivě vyplachujte množstvím vody nebo fyziologickým roztokem po dobu minimálně 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.

Náhodné polknutí přípravku může způsobit poškození zažívacího ústrojí. Nevyvolávejte zvracení. Ústa vypláchněte velkým množstvím vody. Pokud je postižený při vědomí, měl by vypít velké množství vody. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Likvidace nespotřebovaného přípravku a jeho obalu
Nespotřebovaný přípravek a jeho obal musí být likvidován v souladu s místními požadavky.

Bezpečnostní opatření a další instrukce
Při manipulaci s přípravkem se chraňte ochranným oděvem a obuví, gumovými rukavicemi a ochrannými brýlemi nebo štítem.

Uchovávejte při teplotě do 30°C v pečlivě uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů a mimo dosah dětí.

Doporučuje se spotřebovat celý obsah sáčku přípravku Ecocid S najednou.

Po použití propláchněte prostředky užívané pro aplikaci dezinfekce (spreje, postřikovače, přístroje pro mlžení) čistou vodou.

K neprofesionálnímu, profesionálnímu i průmyslovému použití

Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto, Slovinsko

Tel: +386 7 33 12 072
Fax: + 386 7 33 22 631

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.