Bisacodyl Krka (Pálení žáhy a zažívací obtíže)

https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/detail-reg/0260416
  • Všeobecné údaje

Základní údaje

BISACODYL-K
(Bisacodylum)

obalené tablety

1. Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

2. Složení

Aktivní látka: Bisacodylum 5 mg v 1 obalované tabletě
Pomocné látky: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, želatina, mastek, methakrylátový kopolymer typ A, methakrylátový kopolymer typ B, arabská klovatina, triacetin, sacharóza, voskové leštidlo, tartrazin, ponceau 4R

3. Indikační skupina

Laxativum

4. Charakteristika

Přípravek působí na pohyblivost tlustého střeva a konečníku, při čemž nebolestivým rytmickým smršťováním podporuje vylučování stolice a plynů. Nezpůsobuje závislost.

5. Indikace

Přípravek se užívá při akutní funkční zácpě (např. při změně pobytu při cestování, při změně životosprávy).  Dále se přípravek užívá k přípravě pacienta na operaci a k vyprázdnění střev před vyšetřením tlustého střeva (rentgenové, endoskopické, sonografické), po přechodnou dobu trvání obtíží při zácpě u bolestivých stavů v oblasti řitního otvoru (řitní trhliny, hemeroidy) a dále při druhotné zácpě, provázející jiné choroby na doporučení lékaře. U pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko se přípravek může užívat při chronické zácpě pod dohledem lékaře.
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 6 let.

6. Kontraindikace

Přípravek nesmí být podáván při přecitlivělosti na účinnou látku bisakodyl nebo jiné laxativum stimulačního typu, dále při akutní břišní příhodě (projeví se náhlou bolestí břicha, zástavou odchodu plynů a stolice, případně nucením na zvracení nebo zvracením či horečkou. V takové situaci se neprodleně poraďte s lékařem), krvácení z konečníku, zánětu žaludku a střev a střevní neprůchodnosti. Přípravek nesmí být také podán bezprostředně po operaci dolní části zažívacího traktu.
Přípravek rovněž nesmí být užíván v prvních třech měsících těhotenství a v období kojení a nesmí být podáván dětem mladším než 6 let. 

7. Nežádoucí účinky

Přípravek je obvykle dobře snášen, nicméně při užití vyšší dávky, než je doporučená se mohou vyskytnout bolesti břicha nebo křeče, říhání, průjem a zvracení. Tyto obtíže se objevují častěji u nemocných se závažnou zácpou. Může se též vyskytnout kožní vyrážka, kopřivka a svědění.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání (podávání dětem) poraďte s lékařem.

8. Interakce

Účinky přípravku Bisacodyl - K a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Bisacodyl - K užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Mezi užitím přípravku Bisacodyl - K a požitím mléka nebo antacid (léky snižující kyselost žaludeční šťávy) by měl být interval nejméně jedna hodina.
Mezi užitím přípravku Bisacodyl - K a ostatních léčiv by měl být interval 2 hodiny.
Při současném užívání vysokých dávek přípravku Bisacodyl - K a antikoagulancií (léky snižující srážlivost krve) může dojít ke sníženému účinku antikoagulancií.
Při současném užívání vysokých dávek přípravku Bisacodyl - K a isoniazidu (lék pro léčbu tuberkulózy) může být sníženo vstřebávání isoniazidu.

9. Dávkování a způsob podání

Přesné dávkování vždy určí lékař.

Dospělí a děti starší 12 let užívají 1 až 2 tablety večer. V případě potřeby může lékař dávku zvýšit.
Bez porady s lékařem může být přípravek užíván dospělými a dětmi od 12 let ne déle než 2 týdny.

Děti od 6 do 12 let užívají 1 tabletu večer.
Tablety se polykají celé a zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.
Během léčby přípravkem Bisacodyl - K se doporučuje pít dostatek tekutin.  Účinek přípravku se projeví  za 6 až 12 hodin po užití.

10. Upozornění

Užívání přípravku Bidacodyl - K se nedoporučuje u nemocných s nevolností, zvracením nebo bolestmi břicha.
Nemocní s diabetes mellitus (cukrovkou) by měli vzít v úvahu, že každá tableta Bisacodylu - K obsahuje 120 mg cukru.
Dětem ve věku mezi 6-12 lety může být přípravek podáván pouze z vážných důvodů a na doporučení lékaře.U dětí musí být dávka upravena  (viz odstavec Dávkování a způsob podání ).

Předávkování
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

11. Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

12. Balení

15, 105 obalených tablet

13. Datum poslední revize textu

10.6.2009                                                                                                        

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Před použitím si pečlivě pročtěte příbalový leták!
Všechny rizika nebo nežádoucí účinky konzultujte se svým lékařem či lékarníkem.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.