Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety (Pálení žáhy a zažívací obtíže)

https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0109397&tab=texts

Léčivý přípravek Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety obsahuje účinnou látku pantoprazol. Patří do skupiny léků zvaných inhibitory protonové pumpy, které snižují množství žaludeční kyseliny. Léčivý přípravek Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety je užíván k léčbě onemocnění žaludku a střev souvisejících s tvorbou kyseliny.

Související produkty

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Před použitím si pečlivě pročtěte příbalový leták!
Všechny rizika nebo nežádoucí účinky konzultujte se svým lékařem či lékarníkem.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.