Záznamy o zpracování osobních údajů

Společnost Krka si udělala přehled o všech evidencích obsahujících osobní údaje subjektů údajů.

Popis jednotlivých evidencí osobních údajů (tj. záznamů o zpracování) zahrnuje následující informace:

  • právní základ zpracování osobních údajů;
  • kategorii subjektů údajů, jichž se osobní údaje týkají;
  • kategorie osobních údajů v evidenci;
  • účel zpracování;
  • dobu uchování osobních údajů;
  • příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů obsažených v evidenci;
  • zda se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, kam, komu a na základě jakých právních důvodů předání;
   - obecný popis ochrany osobních údajů:
   - evidence ve fyzických podobách a prostory, v nichž se osobní údaje vedené v evidenci nacházejí;
   - přenosy osobních údajů mezi evidencemi (rozhraní);
   - vlastníky evidencí a osoby s uživatelskými právy v pracovních pozicích, které mají přístup k daným osobním údajům;
   - smluvní zpracovatele osobních údajů;
   - záznamy o přenosech údajů;
   - popis technických a organizačních opatření.