Kvalita

Zajišťování nejvyšší kvality našich výrobků a služeb a neustálé zlepšování klíčových procesů týkajících se zachování kvality je strategickým cílem naší společnosti. Tento systematický přístup umožňuje neustále překračovat očekávání našich obchodních partnerů a především pacientů.

Kvalita

Integrovaný systém řízení (ISŘ)

Od samého počátku se společnost Krka snaží řídít své aktivity tak, aby vyráběla léčiva, které vyhovují všem požadavkům na kvalitů, bezpečnost a účinnost. Používáme k tomu nejnovější lékařské znalosti, technologie a osvědčené postupy výroby léčivých přípravků, které neustále aktualizujeme. V roce 1974 společnost Krka úspěšně prošla první inspekcí americké státní agentury Food and Drug Administration – FDA. Přidejte k tomu neustálé adaptace na požadavky GMP (Good Manufacturing Practice) a právních norem, tak Krka vytvořila vlastní velmi silný systém řízení jakosti. Krka také obdržela následující certifikace (rok vedle označení systému znamená rok certifikace): 1996 - ISO 9001, 2000 - Responsible Care (RC), 2001 - ISO 14001, 2004 - HACCP, 2005 - OHSAS 18001, 2007 - ISO 27001. Krka tak získala celou řadu mezinárodních certifikátů, vydaných nezávislými institucemi, což prohlubuje důvěru našich partnerů.

Systém jakosti GMP (Good Manufacturing Practice) je nejstarší systém řízení jakosti v Krce a také základem pro vývoj dalších vnitřních systémů řízení.

Hladké fungování kontroly kvality našich léků, a to jak během výroby a při jejich distribuci, je jednou z nejdůležitějších součástí našeho podnikání. Proto pravidelně kontrolujeme systémy řízení kvality také u našich dodavatelů a obchodních partnerů, s nimiž spolupracujeme.