Mise, vize a hodnoty

Našim hlavním zájmem je zdraví. Zdraví je naším posláním, které naplňujeme nabídkou široké škály vysoce kvalitních a cenově dostupných výrobků, které zvyšují kvalitu života lidí a pomáhají nám zodpovědně spoluvytvářet svět.

Na spokojenost pacientů a dalších klientů myslíme od vývoje výrobku až po dobu, kdy jsou naše výrobky používány. Řídíme se neustálou touhou objevovat a udržovat vysokou kvalitu ve všem, co děláme. S pomocí našeho vertikálně integrovaného obchodního modelu poskytujeme hodnotu všem našim zúčastněným stranám odpovědně a udržitelně.

Způsob spolupráce, kterým se řídí naše obchodní rozhodnutí a naplňování naší vize, je určován našimi hodnotami. Usilujeme o vyvážený a udržitelný rozvoj, který přispěje k ochraně zdraví, zachování přírodního prostředí a rozvoji místní komunity.

Naše zkušenosti, inovace a úcta ke všem živým bytostem a životnímu prostředí nám umožňují vytvářet naději a budovat důvěru.

Mise, vize a hodnoty

Mise

Žít zdravý život

Naše nejmodernější technologie a know-how umožňují lidem udržovat a zlepšovat své zdraví a vést kvalitnější život.

Vize

Neustále upevňujeme naši pozici jedné z vedoucích světových generických farmaceutických firem.

Vlastní vývoj, mezinárodní vazby, flexibilita a efektivita nám umožňují naplnit naši vizi být živou a inovativní generickou farmaceutickou společností.

Hodnoty

Rychlost a flexibilita

Znalosti, kompetence, inovace, dobré pracovní návyky a kreativita nám pomáhají jednat rychle. Naším cílem je být první. Tento cíl sledujeme nejen v oblasti prodeje, ale také při objevování nových příležitostí na trhu. Abychom toho dosáhli, účinně jsme zkrátili délku vývojového procesu, zvýšili rychlost získávání registrační dokumentace a usilovali o vyváženou výrobu a distribuci. Rychlé reakce a schopnost přizpůsobit se nám pomáhají zvládat všechny překážky, které nám kladou různé marketingové a legislativní požadavky. Důvěru našich partnerů ospravedlňujeme flexibilními řešeními.

Partnerství a důvěra

Zaměstnanci Krka udržují dobré vztahy. To nám umožňuje zachovat respekt k našim partnerům: kupujícím, dodavatelům, vlastníkům a všem ostatním, se kterými sdílíme naše prostředí. Pouze dobré a upřímné mezilidské vztahy nám mohou umožnit spojit obchodní úspěch s naším posláním.

Kreativita a výkonnost

Jedinou správnou cestou k dosažení špičkových výsledků je snaha o vytvoření prostředí, které podporuje vynalézavost a invenci. Proto podporujeme naše spolupracovníky, aby předkládali své nápady, a pokud jsou dobré, také je realizovali. Povzbuzujeme naše zaměstnance k hledání nových způsobů, jak dosáhnout spokojenosti zákazníků. Zadané úkoly plníme podle svých nejlepších schopností. Usilujeme o to, abychom dělali vše co nejlépe a byli při tom co nejefektivnější a nejrychlejší.