Mise, vize a hodnoty

Mise, vize a hodnoty

Mise

Žít zdravý život

Naším základním úkolem je umožnit lidem vést zdravý a kvalitní život. Tento záměr uskutečňujeme prostřednictvím široké škály našich výrobků a služeb – od léků na lékařský předpis, přes volně prodejné léky, kosmetické a veterinární léčivé přípravky až po služby nabízené našimi lázeňskými středisky, a dále investicemi do lidí a životního prostředí, prostřednictvím mecenášství a sponzorství.

Vize

Neustále upevňujeme naši pozici jedné z vedoucích světových generických farmaceutických firem.

Tuto pozici budujeme vlastními silami prostřednictvím posilování dlouhodobých obchodních kontaktů a vytvářením strategických partnerství v oblasti vývoje, zásobování a marketingu.

Hodnoty

Rychlost a flexibilita

Naše znalosti, naše schopnosti, naše inovační kapacity, naše produktivita a naše vynalézavost nám umožňují být rychlí. Chceme být první. Nikoliv pouze v tržbách, ale také v odhalování nových potřeb našich trhů. Můžeme to dokázat úspěšným zkrácením procesu vývoje nových přípravků, pohotovým vyřízením registrační dokumentace a harmonizací výroby a distribuce.

S vysokou mírou vnímavosti ke změnám a s naší schopností přizpůsobit se překonáváme překážky na naší cestě, ať už jsou marketingové nebo legislativní povahy. Dokážeme se vypořádat s výzvami všeho druhu – bez ohledu na velikost nebo místo projektu. Implementací flexibilních řešení zajišťujeme, že se na nás naši partneři mohou spolehnout.

Partnerství a důvěra

Společnost Krka pomáhá vytvářet dobré vztahy. Usilujeme o vybudování vztahů založených na důvěře s našimi partnery: s našimi zákazníky, s dodavateli, s akcionáři a s každým člověkem, se kterým přicházíme do styku. Pouze dobré a otevřené vztahy nám mohou pomoci dosáhnout jak obchodního úspěchu, tak naplnění našeho základního poslání.

Kreativita a výkonnost

Jedinou skutečnou cestou k dosažení prvotřídních výsledků je vytvoření atmosféry, která motivuje naše zaměstnance, aby byli inovativní a kreativní. Proto podporujeme naše zaměstnance ke svobodnému vyjadřování myšlenek a nápadů. Pokud se tyto nápady ukážou jako přínosné pro naši společnost, máme zájem na jejich realizaci. Společně hledáme nové způsoby k zajištění spokojenosti našich zákazníků. Vykonáváme naši práci nejlépe, jak umíme. Vše, co děláme, se snažíme dělat tím nejlepším, nejúčinnějším a časově nejúspornějším způsobem.