Publikace

Tato část internetových stránek nabízí prezentační brožuru společnosti Krka (Krka – identita společnosti) a brožuru o závodu Notol.