Výzkum a vývoj

Ve společnosti Krka vyvíjíme intenzivně generické léky s přidanou hodnotou, které jsou výsledkem naší vlastní znalosti a know-how. Naše vlastní léky jsou známy svou vysokou kvalitou, bezpečností a účinností. Naše výrobky se prodávají pod vlastními obchodními značkami společnosti Krka.

Výzkum a vývoj

Vývojem nových léků nepřetržitě rozšiřujeme sortiment přípravků společnosti Krka a vstupujeme do nových terapeutických oblastí. Při použití kvalitních způsobů zlepšování, inovačních řešení farmaceutických forem a technologických přístupů spolu s nejaktuálnější technologií jsme schopni vyrábět léky na základě známých léčivých látek.

Léčivé látky zabudované do našich vlastních generických léků se obecně odvozují od naší vlastní biosyntézy a chemických syntetických postupů. To nám umožňuje ukládat rozumné investice do znalostí, vyspělého vybavení, výzkumu a vývoje a výrobních kapacit.

Znamenitá znalost regulačních požadavků na jednotlivých trzích - v západní Evropě i ve střední a východní Evropě - a rychlé a účinné zvládání postupů pro získání obchodního oprávnění nám umožňuje úspěšné přizpůsobení legislativním změnám, čímž dosahujeme rychlého vstupu našich přípravků na vybrané trhy. V rámci inovačního trhu též zaměřujeme zvláštní pozornost na problémy průmyslového vlastnictví a patenty našich vynálezů a inovací.