Bolest

CO JE TO BOLEST

Bolest. Každý z nás ji poznal a na otázku „Co je to bolest?“ bychom asi odpověděli různě. Určitě se ale všichni shodneme na tom, že bolest je něco nepříjemného, čeho se chceme co nejdříve zbavit.

 

Odborníci ji popisují jako „osobně nepříjemný smyslový a pocitový zážitek spojený se skutečným nebo hrozícím poškozením tkání nebo zážitek popsatelný tímto poškozením“. Z této definice vyplývají tyto podstatné znaky bolesti:

 

  • Bolest je něco nepříjemného a každý to vnímá jinak.
  • Bolest má dvě složky: smyslovou a emocionální (citovou). Smyslová složka podává informaci o intenzitě (síle), kvalitě (bodavá, řezavá, pálivá, tupá atd.) a lokalizaci (umístění) bolesti. Emocionální složka určuje dopady bolesti na psychiku člověka. Např. chronická bolest může u některých lidí vyvolávat projevy deprese. Tyto dvě složky jsou u různých typů bolesti a u různých osob různě zastoupeny.
  • Bolest má signální funkci. To znamená, že upozorňuje na poškození tkáně buď skutečné (např. když se řízneme při krájení zeleniny do prstu – k poškození tkáně došlo), nebo hrozící (např. dotkneme-li se horkého předmětu jen na velmi krátkou dobu a včas ucukneme – k poškození tkáně ještě nedošlo).
  • Poslední část definice „… zážitek popsatelný tímto poškozením“ popisuje případ, kdy k poškození tkáně nedochází a ani nemůže docházet, a přesto dotyčný bolest pociťuje. To se může dít například po amputacích, kdy nemocný může ještě nějakou dobu pociťovat intenzivní bolest chybějící části těla (tzv. fantomová bolest)

Zdroj:https://www.lecba-bolesti.cz/co-je-to-bolest

 

 

 

Nalgesin S