Bolest

Bolest je reakce lidského těla na poranění nebo onemocnění. Ačkoliv je bolest nepříjemný pocit, hraje důležitou roli - je to varovný signál, že je něco s námi v nepořádku.

Když cítíme bolest, můžeme se totiž snažit vyhnout se faktoru, který ji způsobuje. Fyziologická bolest má obrannou a výstražnou úlohu. Když se stane chronickou a brání nám v každodenním životě, mluvíme o patologické bolesti. Jednotliví lidé reagují na bolest různě. Náš pocit bolesti záleží na závažnosti a rozsahu zranění a na našem psychickém stavu a uvědomování si bolesti. Bolest je nepříjemný příznak často vznikající v důsledku nemoci. Je žádoucí jej odstranit, ať již tím, že vzniku bolesti budeme předcházet, či použitím různých způsobů, které jsou schopny bolest zmírnit či odstranit. Jednou z možností odstranění bolesti je i použití léků, a to zejména v situacích, kdy bolest nelze bez pomoci léků ovlivnit. Musíme však mít na paměti, že bolest může představovat varovný signál vznikajícího onemocnění a jeho odstranění může zakrýt příznaky onemocnění. Pokud se příznaky bolesti nezlepší do 5 dnů, případně se zhoršují, musíte se poradit s lékařem.