HYPERTENZE - VYSOKÝ KREVNÍ TLAK
Co bych měl/a vědět?

Co je vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze)?

Vysoký krevní tlak znamená, že tlak působící na Vaše tepny je příliš vysoký. To vede k poškození tepen a ke zdravotním komplikacím. Každý člověk může mít vysoký krevní tlak a tato pravděpodobnost se zvyšuje se stárnutím.
Vysoký krevní tlak je celoživotním onemocněním. Léčba musí vést ke snížení krevního tlaku na cílové hodnoty, čehož dosáhneme užíváním léků a změnou životního stylu.

Jaký mám krevní tlak?

Každý člověk by měl vědět, jaký má krevní tlak. Vysoký krevní tlak je totiž onemocnění, které může probíhat zcela bez příznaků, a proto často zůstává dlouho nepoznané. Není neobvyklé, že lidé, kteří měli celý život nízký krevní tlak, jej najednou mají vysoký. Proto je nezbytné si krevní tlak pravidelně měřit nebo si ho nechat měřit. Nejčastěji je vysoký krevní tlak zjištěn náhodně – při běžné kontrole u praktického lékaře.
Váš krevní tlak měřený v ambulanci lékaře by měl být pod 140/90 mm Hg. Krevní tlak měřený doma by měl být pod 135/85 mm Hg.
Pokud máte cukrovku nebo nějaké ledvinné onemocnění, máte vyšší pravděpodobnost, že budete mít vysoký krevní tlak.

Co je krevní tlak?

Vaše srdce je pumpa, která svou činností zabezpečuje krevní oběh. Hodnota krevního tlaku vyjadřuje, jakou silou je krev vypuzována srdcem do cév celého těla (do krevního oběhu) a zároveň jakou silou působí na cévní stěnu. Tato síla je nezbytná k udržení krevního oběhu a tím k zajištění dodávek živin a kyslíku pro Vaše tělo. Nicméně pokud je tato síla příliš vysoká, je škodlivá jak pro cévy, tak pro srdce, mozek, ledviny a oči.

Co znamenají čísla získaná během měření krevního tlaku?

Hodnota krevního tlaku (TK) se udává pomocí dvou čísel (např. 128/84 mm Hg). Mm Hg jsou standardní jednotky pro měření TK.
První vyšší hodnota znamená systolický krevní tlak, který je dán stahem levé komory srdeční, při němž dojde k vypuzení krve do velkého oběhu.
Druhá nižší hodnota označuje diastolický krevní tlak, jenž je dán odporem cévního řečiště.
Čím vyšší jsou hodnoty systolického nebo diastolického krevního tlaku, a čím déle zůstávají vysoké, tím více škodí Vašim cévám a srdci.

Jak si měřit krevní tlak?

Měření krevního tlaku v domácím prostředí:

 • Před měřením tlaku krve alespoň 5 minut vsedě odpočívejte.
 • Nejméně 30 minut před měřením NEKUŘTE a NEPIJTE ALKOHOL.
 • TK si měřte vsedě s opřenými zády, s podepřenou paží, která by měla být na úrovni srdce, obě nohy mějte na zemi (nezkřížené). Během měření nemluvte a nehýbejte se.
 • TK měřte vždy na stejné paži.
 • Vyhrňte si rukáv – nikdy nedávejte manžetu přes oblečení. Na paži si dejte manžetu tonometru, okraj manžety by měl končit zhruba 2 centimetry nad loketní jamkou. Mezi manžetou a paží by měl být prostor maximálně na jeden prst. Předloktí mějte volně opřené o stůl tak, aby manžeta byla v úrovni srdce.

Měřte si krevní tlak opakovaně: dvakrát ráno a dvakrát večer v intervalech zhruba 2-3 minuty.
Vhodné je měřit si TK zhruba 7 dní před návštěvou lékaře (nebo v případě, že byla měněna léčba).
Dlouhodobě si stačí měřit TK 1 – 2 x týdně.
Hodnoty krevního tlaku si zapisujte, včetně zaznamenání každé významné události (např. změna medikace, aktuální zdravotní potíže).
Věnujte pozornost šířce manžety tlakoměru. Pokud máte silnější paži a použijete užší manžetu, než která je pro Vás vhodná, budou hodnoty naměřeného TK vyšší, než doopravdy jsou. Opak platí pro tenkou paži a příliš širokou manžetu. Na každé manžetě tonometru je napsáno, pro jak silnou paži (obvod paže) je určena.


Pravidelné měření krevního tlaku v domácím prostředí se zaznamenáváním si hodnot může být velmi prospěšné. Tyto záznamy pomáhají Vašemu lékaři zjistit, jaké hodnoty krevního tlaku máte v domácím prostředí a tudíž, jak dobře jste léčeni. NICMÉNĚ, VÝKYVY HODNOT KREVNÍHO TLAKU NEZNAMENAJÍ, ŽE SI MÁTE SAMI MĚNIT LÉČBU. KAŽDOU ZMĚNU LÉČBY BY MĚL SCHVÁLIT VÁŠ OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ!
Krevní tlak kolísá, jeho hodnoty závisí nejen na aktuálním psychickém a fyzickém stavu, ale také na tom, kolik vypijete tekutin a na změnách počasí. Pro domácí měření krevního tlaku jsou proto nejdůležitější jeho průměrné hodnoty!

Jaké jsou příčiny vysokého krevního tlaku?

Příčiny, které můžete ovlivnit

Příčiny, které ovlivnit nemůžete

konzumace nezdravých jídel

věk

kouření

rodinná zátěž

nadměrný příjem alkoholu

 

sedavý způsob života

 

obezita

 

chronický stres

 

syndrom spánkové apnoe

 

diabetes mellitus (cukrovka)

 

onemocnění ledvin

 

U většiny nemocných s vysokým krevním tlakem (asi 90%) se nepodaří vyvolávající příčinu jasně identifikovat. Na vzniku vysokého krevního tlaku se podílí společně řada faktorů.
Mluvíme o tzv. esenciální hypertenzi.
Vysokým krevní tlak můžete mít i při absenci výše uvedených rizikových faktorů a onemocnění.

Zdravotní rizika spojená s vysokým krevním tlakem

Vysoký krevní tlak vede k závažným zdravotním komplikacím

Vysoký krevní tlak NEBOLÍ, ale ZABÍJÍ.

Pokud Váš krevní tlak nedosahuje cílových hodnot (obecně pod 140/90 mm Hg), hrozí Vám následující onemocnění:

 • Mrtvice (cévní mozková příhoda)
 • Infarkt myokardu
 • Srdeční selhání
 • Demence
 • Poškození funkce ledvin až jejich selhání
 • Zhoršení zraku (retinopatie)
 • Erektilní dysfunkce

Správná léčba vysokého tlaku je velmi důležitá, protože vede k prevenci vzniku závažných onemocnění.
Vysoký krevní tlaku zrychluje proces aterosklerózy. To je onemocnění, při kterém dochází k usazování cholesterolu ve stěnách tepen a ke vzniku sklerotických plátů. Ty pak mohou blokovat až zcela zamezit toku krve, což vede k mrtvici, infarktu myokardu, selhání ledvin, poruše zraku až slepotě a námahovými bolestmi při chůzi při postižení tepen dolních končetin, což může vést až k jejich amputaci.

Vysoký krevní tlak má v ČR zhruba 40% obyvatel ve věku mezi 25–64 lety se zřetelným nárůstem výskytu ve vyšších věkových skupinách (v dekádě od 55 do 64 let má vysoký tlak 72 % mužů a 65 % žen), přičemž 25 % nemocných o své chorobě vůbec neví!
Proto si měřte krevní tlak nebo si ho nechávejte měřit Vaším lékařem.
Včasné zahájení léčby a dosažení cílových hodnot krevního tlaku vede ke snížení rizika vzniku závažných zdravotních komplikací.

 

Zdroj: Česká společnost pro hypertenzi [http://www.hypertension.cz/pro-pacienty-1404042140.html]