4. 6. 2024

DOBROVOLNÍCI SPOLEČNOSTI KRKA OPĚT SPOJILI SVÉ SÍLY

3 min. čtení

Během 11. ročníku Týdne charity a dobrovolnictví v Krce jsme sdíleli hodnoty dobrovolnictví a vzájemné pomoci a spojovali členy různých generací pod sloganem Dobročinnost je v nás. Aktivity probíhaly po celém Slovinsku a připojilo se k nim dalších 21 zemí. Opět jsme se setkávali s obyvateli domovů seniorů, klienty stacionářů, žáky speciálních škol a jiných institucí. Týden jsme zakončili Dnem otevřených dveří v centrále Krka v Novém městě, kde jsme přivítali téměř 1 800 kolegů z Krky a jejich blízkých. V České republice jsme pomáhali zpříjemnit prostředí pacientům LDN ve Vojenské nemocnici Olomouc a spoluorganizovali Den dětí ve Fakultní Thomayerově nemocnici.

Mnoho zaměstnanců společnosti Krka si uvědomuje význam charitativní a dobrovolnické činnosti, ať už v rámci společnosti Krka, nebo z vlastní iniciativy v průběhu celého roku. Již téměř sedm desetiletí posiluje Krka společenskou odpovědnost a humanitární činnost tím nejpřímějším způsobem. Těší nás rostoucí ohlas naší charitativní kampaně, která od roku 2012 šíří hodnoty dobrovolnictví.

Příběhy, které dojímají

V letošním roce se do chvályhodného úsilí zapojilo téměř tisíc dobrovolníků Krky a těší nás, že příliv mladých dobrovolníků každoročně roste. V roce 2024 se k nám připojilo 70 nových zaměstnanců a vzrostl i počet dobrovolníků mimo Slovinsko; charitativní skutky byly realizovány ve 20 zemích. Kromě dobrovolníků ve Slovinsku se do kampaně zapojili dobrovolníci v Rumunsku, Polsku, Česku, Chorvatsku, Maďarsku, Německu, na Slovensku, v Bosně, Španělsku a Itálii. Nesmíme zapomenout ani na naše kolegy v Mongolsku, Indii, Uzbekistánu, Turkmenistánu, Ázerbájdžánu a několika dalších zemích, kteří také přispěli svým dílem do kampaně organizováním podobných aktivit, jako je darování krve, sbírka oblečení, hraček, knih a dalších potřebných věcí, pořádání úklidových akcí a charitativních bazarů, návštěvy dětských domovů a dětí se speciálními potřebami atd. Někteří se rozhodli sázet stromy a výčet by mohl pokračovat dál a dál. Stojí za zmínku, že naše aktivity jsou přizpůsobeny potřebám prostředí, ve kterém působíme.

CELKOVÝ DOPAD CHARITATIVNÍ ČINNOSTI ZA JEDENÁCT ROČNÍKŮ TÝDNE CHARITY A DOBROVOLNICTVÍ společnosti KRKA

  • Do charitivních akcí se zapojilo více než 10 000 dobrovolníků z Krky.
  • Pro organizace Červený kříž a Karitas jsme nasbírali 34,2 tuny oblečení, potravin, knih, hraček, osobních hygienických potřeb a dalších potřeb.
  • Darovali jsme 1 175 litrů krve.
  • Pomohli jsme připravit 8 995 potravinových balíčků, roztřídit oblečení a věci osobní hygieny shromážděné v organizacích Červeného kříže a Karitas.
  • Strávili jsme čas s obyvateli 37 domovů pro seniory, pro které jsme pořádali různé workshopy a kulturní akce.
  • Zapojili jsme se do sociálních aktivit se svěřenci v 17 zařízeních a základních školách pro děti se speciálními potřebami.
  • Nasbírali jsme téměř 4,7 tuny krmiva pro domácí zvířata a pomohli tak útulkům pro zvířata.
  • Krka hostila téměř 22 800 návštěvníků a zaměstnanců Krky.