25. 1. 2024

Odhadované výsledky skupiny krka za rok 2023

3 min. čtení

Představenstvo společnosti Krka, d. d., dnes uspořádalo tiskovou konferenci, na které představilo předběžné neauditované výsledky hospodaření skupiny Krka za rok 2023, které na svém včerejším zasedání projednala dozorčí rada společnosti Krka. Skupina Krka dosáhla v loňském roce tržeb ve výši 1 806,4 milionu eur, což je o 88,9 milionu eur, tj. o 5 %, více než v roce 2022. Zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) přesáhl půl miliardy eur, marže EBITDA činila 27,8 %. Podle předběžné neauditované účetní závěrky činil čistý zisk skupiny Krka 311,2 milionu eur. Neauditovaná účetní závěrka skupiny Krka a společnosti Krka, d. d., za rok 2023 bude zveřejněna ve čtvrtek 14. března 2024.

Předseda představenstva a generální ředitel Jože Colarič uvedl: „Obchodní operace skupiny Krka v roce 2023 byly úspěšné. Díky našemu zdravému obchodnímu modelu a neustálým úpravám v různých oblastech provozu jsme se vypořádali s výzvami. Zaznamenali jsme nejvyšší výnosy od založení a tržby vzrostly na většině prodejních trhů. Navzdory inflačním tlakům byl náš provozní zisk (EBIT) podle odhadů dosud nejvyšší, v celkové výši 397,6 milionu EUR, což je o 4 % meziročně více. Očekávaný čistý zisk v roce 2023 je o 14 % nižší než v roce 2022 kvůli kurzovým ztrátám a dosáhl odhadovaných 311,2 milionu EUR. V roce 2023 jsme získali rozhodnutí o registraci pro 14 nových přípravků a dokončili 698 registračních řízení na různých trzích. Investice na úrovni skupiny dosáhly 131 milionů EUR. V letošním roce plánujeme zvýšit počet na více než 150 milionů EUR.

V roce 2023 jsme aktualizovali Strategii rozvoje skupiny Krka na období 2024–2028 a předložili ji dozorčí radě. Zaměření strategie bylo zveřejněno ve veřejném oznámení již v listopadu 2023. Naše strategie sleduje aspekty a cíle udržitelnosti provozu, neboť usilujeme o zachování ekonomické,
sociální a environmentální odpovědnost vůči prostředí, ve kterém působíme. Vynikající hodnocení EGS, které jsme získali loni v listopadu, je povzbuzením a závazkem k dalšímu rozvoji udržitelnosti v provozech skupiny Krka. Jsme přesvědčeni, že naše dobré výsledky ocení i akcionáři.”

Klíčové odhady výkonnosti skupiny Krka

Tisíce eurOdhad  2023Realizace 2022Index
Tržby1,806,3911,717,453105
– Z toho příjmy ze smluv se zákazníky (výrobky a služby)1,798,9691,708,542105
Zisk před odečtením úroků, daní a odpisů (EBITDA)502,322488,895103
Zisk před zdaněním a odečtením úroků (EBIT)397,625381,211104
Čistý výsledek hospodaření-32,51951,862
Zisk před zdaněním (EBT)365,106433,07384
Čistý profit311,174363,66286
Zisk na akcii – EPS (v EUR)10.0511.6986
Ukazatele výkonnosti 
Marže EBITDA 27.8%28.5%
Marže EBIT22.0%22.2%
Marže EBT20.2%25.2%
Marže čistého zisku17.2%21.2%

Prodej

V roce 2023 skupina Krka Group dosáhla tržeb ve výši 1 806,4 milionu eur. Z toho tržby ze smluv se zákazníky o prodeji výrobků a služeb činily 1 799,0 mil. eur. Kč, rozdíl tvořily tržby ze smluv se zákazníky z prodeje materiálu a ostatní tržby z prodeje. Tržby za rok 2023 převýšily tržby za celý rok 2022 o 88,9 milionu EUR, tj. o 5 %.

prodej výrobků a služeb podle regionů

      Region Slovinsko,6.3
Region Jihovýchodní Evropa,13.9
Region Východní Evropa,33.0
Region Střední Evropa,22.1
Region Západní Evropa,20.5
Region Zámořské trhy,4.2
    

SOUVISEJÍCÍ OBSAH