2. 4. 2024

Skupina krka vydává neauditované účetní závěrky za rok 2023

3 min. čtení

Společnost Krka dnes zveřejnila neauditovanou účetní závěrku skupiny Krka a mateřské společnosti Krka, d. d., Novo mesto za rok 2023. Zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách Lublaňské burzy poté, co ji včera na svém zasedání projednala dozorčí rada společnosti. Skupina Krka dosáhla v loňském roce tržeb ve výši 1 806,4 milionu eur, což je o 88,9 milionu eur, tj. o 5 % více než v roce 2022. Neauditovaný čistý zisk skupiny Krka činil 313,7 milionu eur. Výroční zpráva za rok 2023 bude zveřejněna ve čtvrtek 11. dubna 2024.

Předseda představenstva a generální ředitel Jože Colarič uvedl: „Obchodní operace skupiny Krka v roce 2023 byly úspěšné. Díky našemu zdravému obchodnímu modelu a neustálým úpravám v různých Předseda představenstva a generální ředitel Jože Colarič vysvětluje: „Skupina Krka dosáhla v roce 2023 úspěšných výsledků v souladu s očekáváním. Zaznamenali jsme nejvyšší tržby a rekordní EBITDA ve výši 504 milionů EUR. Za posledních pět let činil průměrný roční růst čistého zisku 12,5 %. Jsme spokojeni s tím, že jsme rozpoznali mnoho příležitostí a díky naší schopnosti reagovat
a flexibilitě je využili.
Navzdory všem náročným výzvám jsme pokračovali
v dlouhodobě stabilním podnikání a udržitelném růstu. Výrobky společnosti Krka užívá více než 100 milionů lidí ve více než 70 zemích světa. Jsme přesvědčeni o tom, že se nám bude dařit i v budoucnu.

Klíčové odhady výkonnosti

  Skupina Krka Krka, d.d.       
Tisíce eur 2023* 2022 Index 2023*      2022 Index
Tržby 1 806 391 1 717 453 105 1 674 572   1 553 514 108
– Z toho příjmy ze smluv se zákazníky (výrobky a služby) 1 798 969 1 708 542 105 1,449,739 1,356,075 107
Hrubý zisk 1 026 709 974 393 105 888 427 890 182 100
Zisk před odečtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) 504 215 488 895 103 402 547 440 086 91
Zisk před zdaněním a odečtením úroků (EBIT)  399 621 381 211 105 322 308 357 870 90
Zisk před zdaněním (EBT) 367 126 433 073 85 329 049 412 258 80
Čistý zisk 313 732 363 662 86 294 481 348 215 85
Náklady na výzkum a vývoj 178 582 162 580 110 173 783 158 292 110
Investice 131 932 105 974 124 111 751 79 540 140

Poměrové ukazatele výkonnosti

  Skupina Krka Krka, d.d.
  2023* 2022 2023* 2022
Hrubá zisková marže 56.8% 56.7% 53.1% 57.3%
Marže EBITDA 27.9% 28.5% 24.0% 28.3%
Marže EBIT 22.1% 22.2% 19.2% 23.0%
Marže EBT 20.3% 25.2% 19.6% 26.5%
Čistá zisková marže (ROS) 17.4% 21.2% 17.6% 22.4%
Návratnost vlastního kapitálu (ROE) 14.5% 17.9% 14.0% 17.7%
Návratnost aktiv (ROA) 11.5% 13.9% 11.5% 14.1%
Závazky/vlastní kapitál 0.267 0.257 0.225 0.221
Náklady na výzkum a vývoj/ tržby 9.9% 9.5% 10.4% 10.2%

* Údaje za rok 2023 jsou neauditované.

Prodej

V roce 2023 dosáhla skupina Krka výnosů ze smluv se zákazníky z prodeje výrobků a služeb ve výši 1 799,0 milionů EUR, což představuje nárůst o 90,4 milionů EUR, tj. o 5 % oproti výsledkům za rok 2022. Nárůst tržeb jsme zaznamenali na většině prodejních trhů

prodej výrobků a služeb podle regionů

      Region Slovinsko,6.3
Region Jihovýchodní Evropa,13.9
Region Východní Evropa,33.0
Region Střední Evropa,22.1
Region Západní Evropa,20.5
Region Zámořské trhy,4.2
    

SOUVISEJÍCÍ OBSAH